Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17868
Title: Türk sucuğu üretiminde starter kültür kullanımı
Other Titles: The usage of starter cultures in the production of Turkish fermented sausages
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Tayyar, Mustafa
Keywords: Türk sucuğu
Starter
Ferment
Metabolik
Olgunlaşma
Turkish sausage
Metabolic
Maturation
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tayyar, M. (1993). ''Türk sucuğu üretiminde starter kültür kullanımı''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 83-88.
Abstract: Fermente et ürünleri, mikroorganizmaların gelişmeleri ve metabolik faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. Üretimlerinde mikroorganizmaların karıştığı bir olgunlaşma basamağına gerek duyarlar. Bu mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri ürünün özelliklerini belirleyen arzu edilen değişikliklere neden olur. Bu nedenle fermente et ürünlerinin üretimi için mikroorganizmaların varlığı zorunludur. Son ürünün kalitesi fermantasyonda rol oynayan mikroorganizmaların tipine, ham madde seçimine ve üretim sırasındaki koşullara bağlı olarak büyük değişim göstermektedir. Bu derleme fermente et ürünlerinin tipik örneği olan sucuğun üretim teknolojisinde starter kültürlerin rolü ana hatlarıyla incelenmiştir.
Fermented meat products are produced by the growth of microorganisms and their metabolic activity. The metabolic activity of microorganisms brings about desirable changes which decisively determine the properties of a product. Microorganisms are therefore essential to the manufacture these products. The quality of the end products depend on the raw material, the type of microorganisms during fermentation, and the conditions of the process, in this article the role of starter cultures on the production technology of the Turkish Sausage and microbial processes are being investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17868
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_13.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons