Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17866
Title: AIDS çalışmaları için önemli bir model: FIV(feline immunodeficiency virus)
Other Titles: An important model for studies on AIDS: FIV (feline immunodeficiency virus)
Authors: Minbay, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çetin, Cengiz
Keywords: AIDS
Feline immunodef iciency virus
Kediler
Cat
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, C. ve Minbay, A. (1995). "AIDS çalışmaları için önemli bir model: FIV(feline immunodeficiency virus)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 115-123.
Abstract: Son yıllarda kedilerde saptanan FIV, AIDS etkeni HIV (Human Immunodeficiency Virus) ile arasındaki birçok benzerlikten dolayı AIDS çalışmaları için önemli bir model olarak dikkate alınmaktadır. FIV, tek iplikçikli RNA 'ya ve Mg2+ -bağımlı RT (revers transkriptaz) enzimine sahip bir T-lenfotropik retrovirusdur. Virus, HIV gibi, retrovirusların lentivirus alt familyasına aittir. FIV enfeksiyonu dünyada yaygın bir dağılım göstermektedir. Bulaşma daha ziyade kedilerin birbirlerini ısırmaları sırasında salya vasıtasıyla olmaktadır. Enfeksiyon özellikle yetişkin, erkek ve başıboş dolaşan kedilerde görülmektedir. FIV enfeksiyonunda, HIV ile enfekte olmuş immunosupreseli insanlardaki gibi, çok değişik semptomlar gözlenmektedir. Teşhis genellikle ELISA (Enzyme linked lmmunosorbent Assay) testi ile FIV'e karşı oluşan antikorların saptanması ile yapılmaktadır. ELISA sonuçları IFA (Immunofluorescence Antibody) veya WB (Western Blot) ile konfirme edilmektedir. FIV enfeksiyonuna karşı etkili bir aşının geliştirilmesi ve tedavi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgilerin gerek FIV, gerekse HIV konusunda karanlık kalan birtakım noktaların aydınlanmasına yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Bu derleme ile, AIDS çalışmaları için önemli bir model olan FIV'in önemi ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Recently, FIV which appears to be species specific to the cat has been discovered and it has been considered to be an important model for studies on AIDS because of its many similarities to HIV (Human Immunodeficiency Virus) that causes AIDS in man. FIV is a T-lymphotropic retrovirus with single-stranded RNA and Mg2+ - dependent RT (reverse transcriptase). It belongs to the same lentivirus subfamily of retroviruses as the HIV. FIV infection is widely distributed throught the world.The most common route of transmission seems to be via infected saliva inoculated by bites during cat fights. Infection is found mainly in older, male, free roaming cats. It gives rise to a wide range of symptoms similar to those seen in human patients immunosuppressed by HIV infection. FIV injection is usually diagnosed using an ELISA (Enzyme Linked lmmunosorbent Assay) test for detecting antibodies to the virus. Results of ELISA are confirmed by IFA (Immunofluorescence Antibody) testing or by WB (Westem Blot). lnvestigatians on the therapy and the development of effective vaccine against FIV infection have been continued imensively. Hopefully, the knowledges acquired from these researches will explain to unknown points in respect to FIV and HIV. The aim of this review article is to inform about importance and characteristics of FIV which is an important model for studies on AIDS.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17866
Appears in Collections:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_15.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons