Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17864
Başlık: Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri
Diğer Başlıklar: The levels of arsenic contamination in drinking water of poultry farms in Bursa province
Yazarlar: Yılmaz, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sonal, Songül
Ceylan, Selahattin
Anahtar kelimeler: Bursa
Tavuk çiftlikleri
İçme suları
Arsenik
Arsenic
Drinking water
Poultry farms
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sonal, S. vd. (1995). "Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 97-102.
Özet: Bursa Yöresindeki tavuk çiftliklerinden alınan içme sularının arsenikle kirlenme durumu araştırıldı. Arsenik düzeylerinin 0.200-77.600 ppb arasında olduğu saptandı. En düşük arsenik düzeyi, şehir sınırları içinde kalan tavuk çiftliklerinden alınan numunelerde ölçüldü.
Arsenic residue levels were determined in drinking water samples supplied from the poultry farms located in Bursa Province. These levels were found to be between 0.200-77. 600 ppb. The least level was measured in samples from the farms in Bursa Municipal area.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17864
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1_13.pdf1.12 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons