Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17858
Title: Dansçı ayılarda bazı plazma ve şekilli element değerleri üzerinde bir araştırma
Other Titles: A study on some plasma and corpuscular values of dancing bears
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Cengiz, Fahrünisa
Garip, Nurten
Aydın, Cenk
Keywords: Dansçı ayılarda
Plazma
Şekilli element
Glucose
Urea
Amylase
Sodium
Potassium
Leukocyte
Platelet
Erythrocyte diameter
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, K. vd. (1995). "Dansçı ayılarda bazı plazma ve şekilli element değerleri üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 51-56.
Abstract: Fakültemiz vahşi yaşam araştırma merkezine rehabilitasyon ve koruma amacı ile getirilen dansçı ayılardan (19 hayvan) anestezi altında alınan kan örneklen" glikoz, üre, amilaz, kreatinin: alyuvar Na, K'u, alyuvar çapı, akyuvar formülü ve trombosit sayısı yönlerinden incelenmiştir. Plazma örneklerindeki ortalama glikoz 77.20 mg/100 ml, üre 29.22 mg/100 ml, kreatinin1.04 mg/100 ml, amilaz 31.77 U/l olarak bulunmuştur. Şekilli elementlerden alyuvarların çapı ortalama 6.60 mikron, alyuvar Na ve K'u sırasıyla 61. 67, 6. 79 mmol/l olarak tesbit edilmiş, akyuvar formülü (%) nötrofil 60, eozinofil 7, monosit 3, lenfosit 30 olarak bulunmuş, trombosit sayısı ise ortalama 475.30x10 3/mm3 değerinde elde edilmiştir.
Plasma and formed element samples of anesthetized dancing bears (19 animals) brought into the wildlife research centre of Faculty of Veterinary Medicine for rehabilitation and protection were analysed for glucose, urea, amylase, creatinine, red cell Na and K, red cell diameter, differential leukocyte count and platelet numbers. Mean glucose 77.20 mg/dl, urea 29.22 mg/dl, creatinine 1.04 mg/dl and amylase 31.77 U/l values were obtained from the plasma samples. Mean erythrocyte diameter 6. 60 p., ENa 61. 67, EK 6. 79 mmol/l, neutrophil 60, eosinophil 7, monocyte 3, lymphocyte 30, platelet numbers 475.30x10 3/mm3 were obtained as corpuscular values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17858
Appears in Collections:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_7.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons