Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17857
Başlık: Dansçı ayılarda bazı kan parametreleri üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A study on some blood parameters of dancing bears
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Cengiz, Fahrünisa
Aydın, Cenk
Garip, Nurten
Anahtar kelimeler: Dansçı ayılarda
Kan parametreleri
Alyuvar çökmesi
Bear
Erythrocyte
Leukocyte
Hemoglobin
Hematocrit
Sedimentation
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yaman, K. vd. (1995). "Dansçı ayılarda bazı kan parametreleri üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 47-50.
Özet: Fakültemiz vahşi yaşam araştırma merkezine rehabilitasyon için getirilen dansçı ayılardan (16 hayvan) anestezi altında alınan kan örnekleri alyuvar, akyuvar, hemoglobin (Hb), hematokrit ve alyuvar çökmesi (sedimentasyon) yönlerinden incelenmiştir. Ortalama alyuvar 7.266 x 10 6/mm3 , akyuvar 9.137 x 10 3/mm3 , Hb 16.0 g/100 ml, hematokrit % 44.0, alyuvar çökmesi 19 mm (1 saat 45° eğik) olarak bulunmuştur. Alyuvar çökmesi hariç, diğer değerler bildirilerle benzerlik göstermektedir.
Blood, samples of anesthetized dancing bears (16 animals) brought into the wildlife research centre of Faculty of Veterinary Medicine for rehabilitation were analysed for red and white blood cell counts, hemoglobin (Hb), hematocrit and erythrocyte sedimentation rates.(ESR) Respective values for RBC, WBC, Hb, PCV, and ESR were 7. 266 x 10 6/mm3 , 9.137 x 10 3/mm3, 16.0 g/100 ml, 44.0 %, and 19 mm/1 hr at 45°. Except ESR, other figures seemed to be in the limits of reference values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17857
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1_6.pdf884 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons