Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇekgül, Erol-
dc.date.accessioned2021-03-17T06:11:27Z-
dc.date.available2021-03-17T06:11:27Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationGökçen, H. vd. (1991). ''Karacabey harası sun'i tohumlama boğalarının kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3-), 75-81.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17804-
dc.description.abstractErkek hayvanlarda döl verimi dişilere nazaran daha önemlidir. Erkeklerde döl verimi ile spennatolojik değerler arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu nedenle suni tohumlamada kullanılan boğaların spermatolojik özelliklerinin bilinmesinde büyük yararlar bulunmaktadır. Bu çalışmada Karacabey Harasında yetiştirilen 18 baş suni tohumlama boğasının bazz spennatolojik özellikleri bir yıl boyunca incelenmiştir. Boğalardan suni vajina ile gün aşırı alınan ejakulat larda saptanan ortalama spenna hacmi 5.85 cm3, spermatozoa yoğunluğu 1.62x109/cm3, ve spermatozoon motilitesi de % 75.29 bulunmuştur. Sonuçta boğalardaki spennatolojik değerlerin normal sınırlar içinde ve döl verimini olumsuz yönde etkileyecek düzeyde bulunduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractFertility in males is more important than in females. There is a positive correlation between fertility and spermatological characteristics in males. For this reason, it is very useful to know about the dermatological characteristics of the artificial insemination bulls. In this study, some of tlıe spemıatological characteristics of 18 artificial insemination bulls, bred in Karacabey Stud Farm, were determined year round. Averages of ejaculate volume, spermatozoon concentration and motility values determined in ejaculates collected from bulls by artificial vagina every other day were 5.85 cm3., 1.62xl09!cnf3 and 75.29 % respectively.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSpermatological characteristicsen_US
dc.subjectSpermatolojik özelliklertr_TR
dc.subjectBull semenen_US
dc.subjectBoğa spermasıtr_TR
dc.titleKaracabey harası sun'i tohumlama boğalarının kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeInvestigations on some spermatological characteristics of artificial insemination bulls of Karacabey stud farmen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage75tr_TR
dc.identifier.endpage81tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorGökçen, Hazım-
dc.contributor.buuauthorSoylu, M. Kemal-
dc.contributor.buuauthorTümen, Hüseyin-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_12.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons