Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17801
Başlık: At'ta ocular squamous cell carcinoma
Diğer Başlıklar: Ocular squamous cell carcinoma of the horse
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Özbilgin, Selda
Kaya, Metin
Sönmez, Gürsel
Pekbilir, Ayşe
Anahtar kelimeler: Ocular carcinoma
Oküler karsinom
Horse
At
Haflinger ırkı
Haflinger breed
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özbilgin, S. vd. (1991). ''At'ta ocular squamous cell carcinoma''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3), 53-60.
Özet: Altı yaşlı haflinger ırkı kısrakta, sol gözü tamamen kaplayan bir tümör olgusu tanımlanmıştır. İnhalasyon anestezisi altında "Transpalpebral exenteration bulbi" yöntemiyle bulbus oculi ve çevre dokuları extirpasyonu yapılmıştır. Histopatolojik muayenede tümörün bulbar konjunktivadan köken alan squamous cell carcinoma oldugu saptanmıştır. Operasyon sonrası tam bir iyileşme gözlenmiş, altı ay sonra yapılan kontrolde nükse ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.
A case of tumor in the left eye of a 6 year old mare was presented. Bulbus oculi and adnexa was surgically removed by the method of "Transpalpebral exenteration bulbi" under inhalation anesthesia.Histopathologically, it was determined that tumor was ansmg from bulbar conjunctiva, and was described as squamous cell carcinoma. The animal recovered well and no recurrence were noticed six months after surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17801
Koleksiyonlarda Görünür:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_1_9.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons