Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17695
Title: Nitrat ve nitrite bağlı immunosupresif etki oluşturan farelerde bazı biyolojik değişiklikler üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on some biological changes observed in swiss mice treated with immunosuppressants nitrite and nitrate. 1. chages in some blood parameters
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kahraman, Mustafa
Yaman, Kemalettin
Keywords: Immunosuppressant
İmmünsüpresan
Nitrate
Nitrat
Nitrite
Nitrit
Hematocrit
Hematokrit
Hemoglobin
Hemoglobin
Red blood cell
Kırmızı kan hücresi
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, M. ve Yaman, K. (1987). ''Nitrat ve nitrite bağlı immunosupresif etki oluşturan farelerde bazı biyolojik değişiklikler üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 259-263.
Abstract: Bu çalışmada 80 beyaz fare 4 eşit gruba ayrılmış, her gruptan rastgele seçilen 4 hayvandan alınan kan örnekleri hematokrit değer, hemoglobin miktarı, alyuvar ve akyuvar sayıları yönünden incelenmiştir. Gruplarda (I. Aşısız Kontrol, II. Aşılı Kontrol, lll. Nitrit içirilmiş, IV. Nitrat içirilmiş) hematokrit değerler sırasıyla % 4 7, 45, · 41, 45, hemoglobin miktarları; 10. 7, 10.9, 9. 7, 10.9 gr olarak normal hudutlarda, alyuvar sayıları; 1 mm3 te 6. 78, 8. 94. 8.94, 8. 77, ll. 7x 106 olarak farklı, akyuvar sayıları ise 1mm 3 'te 9.830, 9.070, 8.170, 7.830 olarak immunosuppressive etkiye paralel şekilde azalır biçimde bulunmuştur.
Eighty Swiss mice divided into 4 groups were used. Blood samples were taken from four animals randomly selected to obtain the hematocrit values, hemoglobin levels, red (rbc) and white (wbe) blood cell counts. The groups were J. Negative controls. ll. Vaccinated with Hitehner B 1 New· east/e vaccine, lll. Treated with nitrite and I V. Treated with nitrate in their drinking water. The respective hematocrit values were 47, 45, 41, 45 per cent, while the hemoglobin levels were 10. 7, 10.9, 9. 7. 10.3 g (s) which were considered in the normal limits.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17695
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_41.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons