Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17694
Title: Sığırlarda mastitis üzerinde araştırmalar 3. E. Coli'e bağlı mastitis
Other Titles: Studies on the mastitis in cattle 3. mastitis due to E. Coli
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kahraman, Mustafa
Keywords: Bovine mastitis
Süt
Sığır mastiti
Milk
İzole
Isolated
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, M. (1987). ''Sığırlarda mastitis üzerinde araştırmalar 3. E. Coli'e bağlı mastitis''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 255-258.
Abstract: 248 süt numunesine CMT (California Mastitis Test) uygulandı. 135 numune mastitis pozitif tespit edildi. Mastitis pozitif örneklerin 22 sinden (% 16) karışık veya saf olarak H. coli izole edildi. İzole suşların 10 antibiyotiğe karşı duyarlılıkları ölçüldü. Antibiyotiklerden yedisine değişik düzeylerde duyarlılık gösterdiler. Bu antibiyotikler suşlardır. Chloramphenicol, tetracyclin, streptomycin, oxytetracycline neomycin, Ampicillin Geopan. Geri kalan üç antibiyotiğe (penicillin, erythromycin, colisin) direnç gösterdiler.
CMT (California mastitis test) was applied to 248 milk samples. 135 samples were found to be mastitis positive. E. coli strains were isolated from 22 of the mastitis positive samples being either pure or mixed other microorganisms. The isolates were tesled {or susceptibility agaitıst 10 antibiotics and turned out to be susceptible against them. These antibiotics are: Chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, neomycin, oxytetracycline ampicillin, Geopen. However, all isolates showed resistance against three antibiotics: penicillin, erythromycin, colisin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17694
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_40.pdf783.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons