Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17694
Başlık: Sığırlarda mastitis üzerinde araştırmalar 3. E. Coli'e bağlı mastitis
Diğer Başlıklar: Studies on the mastitis in cattle 3. mastitis due to E. Coli
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kahraman, Mustafa
Anahtar kelimeler: Bovine mastitis
Süt
Sığır mastiti
Milk
İzole
Isolated
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, M. (1987). ''Sığırlarda mastitis üzerinde araştırmalar 3. E. Coli'e bağlı mastitis''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 255-258.
Özet: 248 süt numunesine CMT (California Mastitis Test) uygulandı. 135 numune mastitis pozitif tespit edildi. Mastitis pozitif örneklerin 22 sinden (% 16) karışık veya saf olarak H. coli izole edildi. İzole suşların 10 antibiyotiğe karşı duyarlılıkları ölçüldü. Antibiyotiklerden yedisine değişik düzeylerde duyarlılık gösterdiler. Bu antibiyotikler suşlardır. Chloramphenicol, tetracyclin, streptomycin, oxytetracycline neomycin, Ampicillin Geopan. Geri kalan üç antibiyotiğe (penicillin, erythromycin, colisin) direnç gösterdiler.
CMT (California mastitis test) was applied to 248 milk samples. 135 samples were found to be mastitis positive. E. coli strains were isolated from 22 of the mastitis positive samples being either pure or mixed other microorganisms. The isolates were tesled {or susceptibility agaitıst 10 antibiotics and turned out to be susceptible against them. These antibiotics are: Chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, neomycin, oxytetracycline ampicillin, Geopen. However, all isolates showed resistance against three antibiotics: penicillin, erythromycin, colisin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17694
Koleksiyonlarda Görünür:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5-6_1_40.pdf783.12 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons