Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17691
Title: Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri
Other Titles: Residue levels of mercury in some fish species obtained from marmara sea
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji Toksikoloji Bilim Dalı.
Ceylan, Selahattin
Sonal, Songül
Keywords: Mercury residues
Cıva kalıntıları
Fish
Balık
Marmara Sea
Marmara denizi
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, S. ve Sonal, S. (1987). ''Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 237-242.
Abstract: Marmara Denizinde Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası kesimlerinde avlanan beş türden toplam 48 balık numunesinde total civa kalıntı düzeyleri belirlendi. Bulunan ortalama civa derişimlerinin, birçok ülkenin kabul ettiği tolerans limitlerinden düşük olduğu ve insan sağlığı yönünden beslenme yoluyla sakıncalı bir durum bulunmadığı kanısına varıldı.
Mercurial residue levels were determined in total of 48 fish samples of 5 species obtained from Gemlik Bay and Kapıdağ Coast in Marmara Sea. It was concluded from the results that the mean total mercury residue concentrations found in the samples are lover than the tolerance limits approved by many countries and can not creat nutritional risk in relation to the human health.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17691
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_37.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons