Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17686
Title: Ramlıç dişi toklularda hemoglobin tipleriyle bazı yapağı özellikleri arasında ilişki üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on relationship between hemoglobin types and some fleece properties of ramlıç yearlings
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Başpınar, Hasan
Erdinç, Hüseyin
Keywords: Hb types
Hb türleri
Ramlıç yearlings
Ramlıç tokluları
Fibre diameters
Elyaf çapları
Staple length
Zımba uzunluğu
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, K. vd. (1987). ''Ramlıç dişi toklularda hemoglobin tipleriyle bazı yapağı özellikleri arasında ilişki üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 199-204.
Abstract: Bu çalışma Çifteler Tarım İşletmesinde yetiştirilen Ramlıç (Rambouillet x Dağlıç) dişi toklularda hemoglobin (Hb) tipleriyle bazı yün özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını saptamak için yapıldı. Araştırmada 82 baş dişi toklu kullanıldı. Kan örnekleri nişasta jeli elektroforez yöntemiyle Hb tipleri, yapağı örnekleri ise kirli yapağı verimi, lüle uzunluğu ve elyaf çapı yönünden incelendi. Toklularda Hb A (9) AB (22) B (51) tipleri elde edildi. Hb tipleri sırasında yapağı verimi, lüle uzunluğu ve elyaf çapları; 3.63, 3.80, 3.62 kg, 8. 72, 8.56, 8.36 cm, 20.87, 20.17, 20.10 olarak bulundu. Çalışmamızda Hb tipleriyle incelenen yapağı özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı.
The aim of this study was to find out the types of hemoglobin (Hb) of Ramlıç yearlings (Rambouillet x Dağlıç crossbred, raised at Çifteler State Farm) and demonstrate their relationships with same fleece properties. In this study 82 yearlings were used asa research malaria. Red blood cell samples were analysed for hemoglobin types by means of horizontal starch gel electrophoresis technique. Fleece samples were examined for fleece weight, slaple length and fibre diameter. Respective values of these properties for Hb types A, AB and B were 3.63, 3.80, 3.62 kg, 8. 72 8.56, 8. 36 cm and 20.87, 20.17, 20.10. Consequently no statistically important result was obtained from the values of Ramlıç yearlings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17686
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_32.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons