Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17685
Title: Besi sığırlarında serum a- amilaz düzeyleri ile canlı ağırlık artışı arasındaki ilişkiler
Other Titles: Relationship between serum a -amylase levels and live weight gain in beef cattle
Authors: Mert, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Erdinç, Hüseyin
Başpınar, Hasan
Keywords: Beef cattle
Sığır
Live weight gain
Canlı kilo alımı
Serum amylase levels
Serum amilaz seviyeleri
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1987). ''Besi sığırlarında serum a- amilaz düzeyleri ile canlı ağırlık artışı arasındaki ilişkiler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 195-198.
Abstract: Bu çalışma, besi sığırlarında canlı ağırlık artışı ile serum a - amilaz düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için yapılmıştır. Araştırmada 1 yaşlı 13 esmer ırkı erkek dana kullanılmış olup, araştırma 4 ay sürmüştür. Besi başlangıç ve besi sonu canlı ağırlık artışları arasındaki fark ile yüksek ve düşük olarak tanımladığımız serum a - amilaz düzeyleri arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır. Yalnız, yüksek a - amilaz düzeyine sahip olan danalar 7,09 kg.lık fazla bir kilo kazancına sahip olmuşlardır. Bu rakam ekonomik olarak önemlidir.
In this study, relationship between serum a -amylase levels and live weight gains in beef cattle was performed one year old. 13 Brown male cattle were used as research material. Study had last for four months. There was no relationship between live weight gain differences at the beginning and end of feeding period and serum a - amylase levels as we defined low and high. But beef cattle with high a -amylase level had 7.09 kg more live weight gain than the low one. This amount is economically important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17685
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_31.pdf966.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons