Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17682
Title: Ramlıç dişi toklularda yapağı verimi ve yapağı özellikleri ile glutatyon düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: Relation between the levels of glutathione and fleece yield characteristics in ramlıç yearling females
Authors: Şener, Erdoğan
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çamaş, Hayati
Başpınar, Hasan
Antaplı, Mübeccel
Oğan, Canan
Keywords: Glutathione
Glutatyon
Fleece yield characteristics
Polar verim özellikleri
Ramlıç shtep
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çamaş, H. vd. (1987). ''Ramlıç dişi toklularda yapağı verimi ve yapağı özellikleri ile glutatyon düzeyleri arasındaki ilişki''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 175-180.
Abstract: Bu çalışma, Rambouillet x Dağlıç melezlemesi ile geliştirilen et-yapağı yönlü % 65 Rambouillet ve% 35 Dağlıç genotipini taşıyan Ramlıç dişi toklularda yapağı verimi. özellikleri ile Glutathione (GSH) düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 74 baş dişi tokludan alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntemle GSH düzeyleri yönünden incelenmiştir. Ramlıç toklularda düşük (GSHh) ve yüksek (GSHH) konsantrasyonları sırasıyla ortalama 37.80 ve 67.26 mg/100 ml eritrosit bulunmuştur. Düşük ve yüksek Glutathione düzeylerine sahip toklular da sırasıyla kirli yapağı 3.63 ve 3. 76 kg, lüle uzunluğu 8.49 ve 8.65 cm, elyaf çapı 20.32 ve 20.24 mikron tespit edilmiştir. Bu çalışmada GSH düzeyleri ilk yapağı verimi özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamamıştır.
The aim of this study was to determine, whether any relationships or not between the levels of Glutathione (GSH) and fleece yield characteristics of yearling females which they have 65 percent Rambouillet and 35 percent Dağlıç, Turkish native sheep, genotype. The GSH levels of blood samples, received from 74 Ramlıç yearling females, were analysed by meanıı of spectrophotometric technique. The average low and high concentration levels in Ramlıç yearling females were found a1 3 7.80 and 67.26 mg per 100 ml. red cells respectively. The respective values calculated from samples of yearlings, have low high glutathione levels, were 3.63 and 3. 76 kg for flence weights, 8.49 and 8.65 cm for staple length, 20.32 and 20.24 micron for fiber diameter. lt was found no any statically significant difference between the levels of GSH and fleece production character studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17682
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_28.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons