Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17681
Title: Merinos kuzularda glutatyon düzeyleri ile bazı yün özellikleri arasında ilişki üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on relationships between glutathione levels and some wool properties of Merino lambs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Başpınar, Hasan
Erdinç, Hüseyin
Çamaş, Hayati
Gökçen, Hazım
Keywords: Glutathione
Glutatyon
Staple length
Zımba uzunluğu
Fibre diameter
Elyaf çapı
Merino lamb
Merinos kuzu
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, K. vd. (1987). ''Merinos kuzularda glutatyon düzeyleri ile bazı yün özellikleri arasında ilişki üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 169-173.
Abstract: Bu araştırma Merinos kuzularda Glutathione (GSH) düzeyleri ile bazı yün özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapıldı. Toplam 172 baş erkek kuzudan alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntemle GSH ' düzeyleri yönünden incelendi. Kuzularda düşük (GSHh) ve yüksek (GSHH) sırasında 34.80 ve 72.70 mg/100 ml GSH değerleri bulundu. GSHh, GSH sırasında kirli yapağı verimi 1.78-1.86 kg, lüle uzunluğu 4.14-4.27 cm elyaf çapı 21.82-21.60 mikron olarak bulundu. Bu çalışmada GSH düzeyleri ile incelenen yün özellikleri arasında istatistik örtmede bir ilişki bulunamadı.
The aim of this study was to find out the levels (types) of glutathione of Karacabey Merino lambs (male) and demonstrate their relationships with same wool properties. In this study 172 lambs were used as a research material. The whote blood samples were analysed by means of spectrophotometric technique for the levels of glutathione. GSH-low lambs had mean levels of GSH of .14.80 mg/100 ml compared with normal values in GSH-high lambs of 72.70 mg/1 00 ml red cells. In the animals possessing GSHh·GSHH; fleece weights; 1. 78-186 kg, staple lengths; 4.144.27 cm, fibre diameters, 21.82-21.60 pm were calculated respectively. Differences between GSH levels in fleece weights, staple lengths, and fibre diameters were non significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17681
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_27.pdf966.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons