Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17673
Title: Civcivlerde kronik aflatoksikosis üzerinde biyokimyasal araştırmalar
Other Titles: The biochemical investigation on chronic aflatoxicosis in chicks
Authors: Mert, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yakışık, Mine
Antaplı, Mübeccel
Tanrıverdi, Meltem
Keywords: Aflatoxin B1
Aflatoksin B1
Chick
Blood
Civciv
Kan
Glucose
Glikoz
Cholesterol
Kolesterol
Total lipid
Toplam lipit
Uric acid
Ürik asit
Total protein
Toplam protein
Liver weight
Karaciğer ağırlığı
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1987). ''Civcivlerde kronik aflatoksikosis üzerinde biyokimyasal araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 119-124.
Abstract: Mikotoksikozis, toksin üretici küf mantarlarının üremesiyle. bozulan gıdaların alınması sonucunda oluşan bir zehirlenmedir. Bu çalışmada civcivler üzerine Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilmekte olan aflatoksinlerin etkileri incelendi. Oral olarak, suda çözünmüş Aflatoksin B1 5 mcg/gün civciv dozunda iki ay süre ile verildi. Kontrol ve deneme gruplarından alınan kan örneklerinde kan glukozu, total kolesterol, total lipid, total protein, ürik asit analizi yapıldı. Karaciğer ağırlığı saptandı. Grupların total lipid ve total protein düzeyleri arasında istatiksel önem (P 0.05) bulundu. Bu bulgularla, aflatoksinlerin civciv erde kan parametrelerini değiştirdiği, lipid ve protein metabolizmalarını etkilediği sonucuna varabiliriz.
Mycotoxicosis is poisoning by the ingestion of toxins of fungal origin in foods which have been altered or damaged by the growth of toxin producing mould fungi. In this research the effects of aflatoxins which are produced by Aspergillus and Penicillium strains were 8tudied in chicks. Aflatoxin B1 dissolved in water, have been given orally 5 mcg/day per chick for two month8. Blood samples were collected from control and test groups, analyzed for blood glucose, total lipid, total protein, uric acid. Liver weight was also determined. The statistical importance were estihıated on the total lipid and total protein levels (P 0.05). Looking these findings we could conclude that aflatoxins cause changing blood parameters, iriter· lere with the metabolisms of lipid and protein.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17673
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_19.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons