Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17668
Başlık: Tek yönlü beslenen sığırlar üzerinde biyokimyasal araştırmalar
Diğer Başlıklar: The biochemical investigation on imbalanced fed cattle
Yazarlar: Mert, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Erdinç, Hüseyin
Antaplı, Mübeccel
Anahtar kelimeler: Beef cattle feeding
Sığır eti besleme
Blood vit
Kan
Total lipid
Toplam lipit
Uric acid
Ürik asit
Phosphorous levels
Fosfor seviyeleri
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erdinç, H. vd. (1987). ''Tek yönlü beslenen sığırlar üzerinde biyokimyasal araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 81-86.
Özet: Bu çalışmada, besi programının başında ve sonunda sadece kepek ve az miktarda saman ile beslenmiş besi sığırlarında oluşan klinik ve biyokimyasal değişiklikler araştırıldı. Araştırma materyali olarak 18 deneme ve 15 kontrol besi sığırı kullanıldı. Deneme grubunda ortalama serum Ca, P, total lipid, total protein, ürik asit, Vitamin A değerleri sırası ile, % 7,40 mg., % 7,75 mg., % 413,4 mg., % 5,39 g., % 0,954 mg., 13,03 m cg/ 100 ml, plazma ve kontrol grubunda ise yine sırası ile % 9,683 mg.,% 5,59 mg.,% 540 mg., % 6,616 g.,% 1,222 mg. ve 18;64 mcg /100 ml. plazma olarak bulunmuştur. Kalsiyum değerlerindeki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P < 0.05).
In this study, the clinical and biochemical changes of fattening cattle, which were fed only wheat straw at the beginning and end of the feeding program, were determined. Average sera Ca, P, total lipid, total protein, uric acid and Vitamin A in test group, respectively, % 7,40 mg., % 7,75 mg., % 413,4 mg., % 5.39 g., % 0.954 mg., 13,03 m c/ 100 ml. plasm, and in control group, respectively , % 9,683 mg., % 5,59 mg., % 540 mg, % 6,615 g., % 1,222 mg. and 18,64 m cg/100 m l. plasm. were found. Differences in Ca values were found statistically important (P < 0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/17668
Koleksiyonlarda Görünür:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5-6_1_13.pdf1.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons