Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17647
Başlık: Nitrat ve nitrit'in immunosuppresif olarak etkilediği farelerde fekal germ sayıları üzerinde bi̇r araştırma
Diğer Başlıklar: A study on the fecal bacterial counts in mice immunosuppressed by orally administered nitrate and nitrite
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kahraman, Mustafa
Çarlı, Tayfun
Tayyar, Mustafa
Anahtar kelimeler: Nitrit ve nitrat ile immunosuppresyon
Fekal bakteri sayıları
Immunosuppression by nitrite and nitrate
Fecal bacterial counts
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, M. vd. (1988). “Nitrat ve nitrit'in immunosuppresif olarak etkilediği farelerde fekal germ sayıları üzerinde bi̇r araştırma”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 113-116.
Özet: Bir aylık 60 adet beyaz fare üç eşit gruba ayrıldı. I. grup kontrol olarak kullanıldı. Diğer iki grubun içme sularına 0.4 gr/lt miktarlarda 10 ay süre ile nitrit ve nitrat katıldı. Her ay gruplar halinde hayvanlardan taze dışkı alınarak total bakteri sayıları tesbit edildi. Bu süre sonunda hayvanlar birer gün ara ile üç defa arka arkaya Newcastle virusu (Hitchner B1 suşu) ile on aşılama dozu verilerek aşılandı. Son enjeksiyondan 15 gün sonra hayvanlardan gruplar halinde kan alınarak serumları çıkarıldı ve HI titreleri ölçüldü. Tablo 1'de görüldüğü gibi total bakteri sayısında kontrol, grupta bir değişiklik olmamasına karşılık diğer iki grupta tedrici bir azalma vardır. Aynı durum HI (hemaglutinasyon-inhibisyon) titrelerinde de gözlenmektedir. Kontrol I. grubun HI titresi 2-⁶, nitrit ve nitrat içirilen diğer grupların titreleri sırasıyla 2-⁵ ve 2-⁴ olarak tesbit edilmiştir.
A month-old, sixty Swiss mice were divided into three equal groups. First group was untreated controls, as the second group received Nitrite (0.4 gr/lt) in their drinking water. The third group being treated with Nitrate (0.4 gr/lt) they were immunosuppressed for ten months. By the end of this ten month treatment period, all three groups were ND vaccinated for three times, a day apart (New Castle Hitchner B1 virus). The vaccine dose was ten times of normal vaccination dosage. Fecal bacterial counts were taken from samples collected at the end of every month for ten times. Fifteen days after the third vaccination, the blood samples were obtained to run the HI tests. The blood samples were pooled for each group and the sera were used to compare the resulting HI values between immunoactive and immunosuppressed animals. The total fecal bacterial counts did not show any variation in the first group, while the immunosuppressed groups (2 and 3) demonstrated a gradual decrease. The HI titers were similarly affected and the immunosuppressed animals showed a gradual declining comparing with the first untreated control group. The HI titer of the first group was 2-⁶ , while nitrite group had a titer of 2-⁵ and the nitrate group had a titer of 2-⁴.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17647
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_1_20.pdf847.66 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons