Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17643
Başlık: Farklı koyun ırklarında eritrosit K, Na ve hemoglobin tiplerinin belirlenmesi üzerine araştırma
Diğer Başlıklar: An investigation on the determination or erythrocyte K, Na and Hb types in different breed or sheep
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Mert, Nihat
Çetin, Meltem
Yaman, Kemalettin
Anahtar kelimeler: Koyun ırklarında
Eritrosit K, Na ve Hb
Mişasta jel elektroforez
Potassium types
Sodium types
Hemoglobin types
Sheep
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mert, N. vd. (1995). "Farklı koyun ırklarında eritrosit K, Na ve hemoglobin tiplerinin belirlenmesi üzerine araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 31-35.
Özet: Tahirova, Türkgeldi ve Kıvırcık koyunlarında eritrosit K, Na ve Hb tiplerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada materyal olarak 4 aylık kuzular kullanıldı. Potasyum (K) ve Sodyum (Na) tipleri flamefotometre kullanılarak belirlendi. 10 mEg/lt'nin uzerinde potasyuma sahip olan hayvanlar yüksek (HK), daha az düzeyde olanlar düşük potasyum tipli (LK) olarak tanımlandı. Düşük (LK) ve yüksek (HK) potasyum düzeyine sahip hayvanların sayıları Tahirova, Türkgeldi ve Kıvırcık koyunlarında sırasıyla 10-7, 14-8 ve 20-. olarak saptandı. 100 mEq/l 'nin üzerinde olan sodyum değerleri yüksek (HNa), daha az olanlar düşük sodyum (LNa) tipli olarak belirlendi. Buna göre düşük ve yüksek sodyum tiplerine ait sayılar sırasıyla 8-9, 8-11, 2-18 olarak saptandı. Nişasta jel elektroforez tekniğiyle incelenen hemoglobin (Hb) tipleri sırasıyla; A(2, -,-), AB (7,5,5) ve B (8,13,15) olarak belirlendi.
The aim of these study was to find out the types of erythrocyte K, Na and Hb ofTahirova, Türkgeldi and Kıvırcık sheep in four-month-old. The potassium (K) and sodium (Na) types were determined by using flamephotometer in their erythrocytes. Animals having over 10 mEq/l potassium designated as high-potassium (HK) types were 10-7, 14-8 and 20-. in Tahirova, Turkgeldi and Kıvırcık sheep breeds, respectively. Animals having over 100 mEq/l sodium designated as high-sodium (HNa) type and numbers of sheep with low-sodium (LNa) and high-sodium (HNa) types were 8-9, 8-11, 2-18, respectively. Using horizontal starch jel electrophoresis technique the Hb types; A (2, -, -), AB (7,5,5) and B (8,13,15) were obtained in the mentioned breeds, respedively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17643
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1_4.pdf1.11 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons