Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17540
Title: Yerli koyun ve kıl keçisi parmak eklemleri bağları Bölüm II: Articulatio interphalangea proximalis ve distalis
Other Titles: Ligaments of digital joints in native sheep and hair goat (Part: 2 Proximal and distal interphalangeal joints)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bahadır, Ali
Keywords: Parmak eklemleri bağları
Ligaments of digital joints
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahadır, E. (1988). “Yerli koyun ve kıl keçisi parmak eklemleri bağları Bölüm II: Articulatio interphalangea proximalis ve distalis”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 73-79.
Abstract: Bu araştırmada 25 adet yerli koyun ve kıl keçisinden temin edilen ön ve arka ayaklar diseke edilerek incelendi. İncelemeler sonunda her iki türde de bulunan bağların aynı özellikler gösterdiği tespit edildi. Bu bağların isim ve özellikleri aşağıdaki gibidir: Articulatio interphalangea proximalis (ll. parmak eklemi). Ligamenta collateralia: Her bir yanda biri kısa ve bu ekleme özel, diğeri uzun ue Art. interphalangea distalis ile müşterek iki kollateral bağ bulunmaktadır. Ligamenta palmaria: İkisi axial ve abaxial kenarlarda biri ortada olmak üzere üç bağdan oluşmaktadır. Articulatio interphalangea distalis: (lll. parmak eklemi). Ligamentum interdigitale distale: lll. ve IV. parmakların distal susam kemiklerini birleştiren basit ve transversal bir bağdır. Ligamenta collateralia: ll. ve lll. phalanxlar'ı axial ve abaxial olarak birleştiren iki bağdan oluşmuştur. Distal susam kemikleri Il. phalanx'a ligamenta sesamoidea collateralia, III. phalanx'a ligamenta sesamoidea distalis adı verilen bağlar aracılığı ile bağlanmışlardır. ll. ve lll. phalanx'lar birbirine axial ve dorsal taraftan ligamenta dorsalia aracılığı ile birleştirilmişlerdir. Ayrıca yaptığımız incelemelerde her iki türde de ön ve arka ayak parmaklarına ait bağlarda da kayda değer bir farka rastlayamadık .
In this study front and hindfeet from 25 sheep and 25 goat were dissected. The ligaments observed were carring the same features in both species as below. In the proximal interphalangeal joint: The collateral ligaments, in each side, consist of a short and a long ones. The short one belongs only to proximal interphalangeal joint but long one is common for proximal and distal interphalangeal joints. The palmar ligaments consist of axial, palmar and abaxial ones. In the distal interphalangea l joint: Distal interdigital ligament connects the distal sesamoid bones of III. and IV. digits to each other. The collateral ligaments unite the second and third phalanx axially and abaxially. The collateral sesamoidan ligaments connect the distal sesamoid bone to the second phalanx. The distal sesamoidean ligaments connect the distal sesamoid bone to the third phalanx. The dorsal elastic ligament unites second and third phalanx to each other. In addition, there was no significant differences between the hind and frontfeet of animals examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17540
Appears in Collections:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_13.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons