Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17539
Title: Yerli koyun ve kıl keçisi parmak eklemleri bağları Bölüm I: Articulatio metacarpophalangea
Other Titles: Ligaments of digital joints in native sheep and hair goat Part 1: Metacarpophalangeal joint
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bahadır, Ali
Keywords: Parmak eklemleri bağları
Ligaments of digital joints
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahadır, A. (1988). “Yerli koyun ve kıl keçisi parmak eklemleri bağları Bölüm I: Articulatio metacarpophalangea”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 65-72.
Abstract: Bu araştırmada 25 adet koyun ve 25 adet keçiden temin edilen ön ve arka ayaklar diseke edilerek incelendi. İncelemeler sonunda her iki türde de I. phalanx'ları birbirine bağlayan parmaklar arası bağın (Lig. interdigitale proximale) bulunmadığı, bulunan diğer bağların her iki türde de aynı özellikler gösterdiği tespit edildi. Metacarpus ve I. phalanx 'ı birbirine bağlayan Lig.coIlaterale axiale ve abaxiale, proximal susam kemiklerini birbirine bağlayan Ligg. palmaria ue Lig. intersesamoidea interdigitale, proximal susam kemiklerini I. phalanx 'a bağlayan Lig. sesamoideum collaterale axiale ve abaxiale, Ligg. sesamoidea cruciata, Lig. sesamoideum obliquum ve Lig. phalango sesamoideum interdigitale. Bu son bağ bazı kaynaklarda bahsedilenin aksine diğer taraftaki ile çaprazlaşmamış olup bir parmağın axial susam kemiğinden çıkıp yine aynı parmağın I. phalanx 'ına yapışır. M. interosseus medius'un distal kolları da proximal susam kemiklerini proximale, metacarpug'a bağlayan bağları olarak hizmet ederler. Ayrıca yaptığımız incelemelerde her iki türde de ön ve arka ayak parmaklarına ait bağlarda da kayda değer bir farkın olduğuna rastlamadık.
In this study front and hind feet from 25 sheep and 25 goat were dissected. Interdigital ligament was absent in the metacarpo phalangeal joint in both species. The other ligaments observed were carrying the same features in both species as below. The axial and abaxial collateral ligaments unit the first phalanx to metacarpus.The interdigital intersesamoidean ligament and the palmar ligaments unite proximal sesamoid bones to each other. The axial and abaxial collateral sesamoidean ligaments, the cruciate sesamaidean ligaments, the oblique sesamoidean ligaments and the interdigital phalangosesamoidean ligaments connect the proximal sesamoid bones to the first phalanges. lt's of interest to point out that the interdigital phalangosesamoidean ligament were not cross each other contrary to some literatur data. Distal limbs of the interosseus medius muscle connect the proximal sesamoid bones to metacarpus. In addition, there was no significant differences between the front and hind feet of animals examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17539
Appears in Collections:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_12.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons