Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17538
Title: Sığırların dengesiz ve düzensiz rasyonlarla semirtilmesi sırasında oluşan urolithiasis konusunda klinikopatolojik çalışma
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Mert, Nihat
Tanrıverdi, Meltem
Sönmez, Gürsel
Ertürk, Erdoğan
Keywords: Sığır
Urolithiasis
İdrar taşı
Kandaki protein
Kandaki üre ve ürik asit
Dengesiz beslenme
Beef cattle
Urinary stone
Blood protein
Blood urea and uric acid
Imbalanced feeding
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. (1988). “Sığırların dengesiz ve düzensiz rasyonlarla semirtilmesi sırasında oluşan urolithiasis konusunda klinikopatolojik çalışma”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 57-64.
Abstract: Halk elinde dengesiz ve düzensiz rasyonlarla yapılan semirtme sırasında oluştuğu gözlenen Urolithiasis olgularının nedenlerine yönelik bu çalışma sırasında, 25 'i besi ve 8 tanesi de kontrol amacıyla toplam 33 baş erkek melez sığır kullanılmıştır. Besi dört ay sürdürülmüş ve semirtme yemi olarak sadece kepek ile balast olarak da saman verilen sığırlardan 13 adedinde, değişen sayı ve büyüklükte ürolithlerin oluştuğu görülmüştür. Kandaki total protein, üre ve ürik asit aranması yanında, tam idrar analizi bütün sığırlarda yapılmış ve taş oluşumu saptanan olayların böbrekleri histopatolojik olarak yoklanmıştır. Total protein , üre ve ürik asit düzeyleri arasında istatistik önemde artışlar (p < 0.001 ve p < 0.05) saptanan hayvanların böbrek histopatolojisinde medüller nephrolithlerin oluştuğu ve kortexte de subakut veya kronik glomerulonephritis'e bağlı değişmeler görülmüştür.
A sum of 25 young bulls (25 test end 8 controls) feeding on imbalanced ration (1,5 kg wheat Straw, 8 kg wheat bran perday) and 8 control animals from Uludağ University 's Veterinary Educational and Research Farm were comparitively studied. Test group animals were belonged to a public feeding unit (feed fot) located in a village nearby a large city where the university is trying to help and educate surrounding farmers. The imbalanced feeding was conducted in the villager's own barns, under usual conditions and lasted 4 months. Urolithiasis was detected macroscopically in 13 of 25 bulls. Urinary stones were multiple and varied in size, shape, color and weights. Blood urea, uric acid and total proteins together with the complete urine analysis were carried out and the differences between test and control animals were statistically significant (Total protein p < 0.001, urea and uric acid p < 0.05). Histopathological examination of kidneys of urolithiasis observed bulls demonstrated some urinary stones in the pelvis and subacute to chronic glomerulonephritis in their renal cortex.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17538
Appears in Collections:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_11.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons