Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17538
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-12T05:48:12Z-
dc.date.available2021-03-12T05:48:12Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationMert, N. (1988). “Sığırların dengesiz ve düzensiz rasyonlarla semirtilmesi sırasında oluşan urolithiasis konusunda klinikopatolojik çalışma”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 57-64.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17538-
dc.description.abstractHalk elinde dengesiz ve düzensiz rasyonlarla yapılan semirtme sırasında oluştuğu gözlenen Urolithiasis olgularının nedenlerine yönelik bu çalışma sırasında, 25 'i besi ve 8 tanesi de kontrol amacıyla toplam 33 baş erkek melez sığır kullanılmıştır. Besi dört ay sürdürülmüş ve semirtme yemi olarak sadece kepek ile balast olarak da saman verilen sığırlardan 13 adedinde, değişen sayı ve büyüklükte ürolithlerin oluştuğu görülmüştür. Kandaki total protein, üre ve ürik asit aranması yanında, tam idrar analizi bütün sığırlarda yapılmış ve taş oluşumu saptanan olayların böbrekleri histopatolojik olarak yoklanmıştır. Total protein , üre ve ürik asit düzeyleri arasında istatistik önemde artışlar (p < 0.001 ve p < 0.05) saptanan hayvanların böbrek histopatolojisinde medüller nephrolithlerin oluştuğu ve kortexte de subakut veya kronik glomerulonephritis'e bağlı değişmeler görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractA sum of 25 young bulls (25 test end 8 controls) feeding on imbalanced ration (1,5 kg wheat Straw, 8 kg wheat bran perday) and 8 control animals from Uludağ University 's Veterinary Educational and Research Farm were comparitively studied. Test group animals were belonged to a public feeding unit (feed fot) located in a village nearby a large city where the university is trying to help and educate surrounding farmers. The imbalanced feeding was conducted in the villager's own barns, under usual conditions and lasted 4 months. Urolithiasis was detected macroscopically in 13 of 25 bulls. Urinary stones were multiple and varied in size, shape, color and weights. Blood urea, uric acid and total proteins together with the complete urine analysis were carried out and the differences between test and control animals were statistically significant (Total protein p < 0.001, urea and uric acid p < 0.05). Histopathological examination of kidneys of urolithiasis observed bulls demonstrated some urinary stones in the pelvis and subacute to chronic glomerulonephritis in their renal cortex.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSığırtr_TR
dc.subjectUrolithiasistr_TR
dc.subjectİdrar taşıtr_TR
dc.subjectKandaki proteintr_TR
dc.subjectKandaki üre ve ürik asittr_TR
dc.subjectDengesiz beslenmetr_TR
dc.subjectBeef cattleen_US
dc.subjectUrinary stoneen_US
dc.subjectBlood proteinen_US
dc.subjectBlood urea and uric aciden_US
dc.subjectImbalanced feedingen_US
dc.titleSığırların dengesiz ve düzensiz rasyonlarla semirtilmesi sırasında oluşan urolithiasis konusunda klinikopatolojik çalışmatr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage57tr_TR
dc.identifier.endpage64tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorMert, Nihat-
dc.contributor.buuauthorTanrıverdi, Meltem-
dc.contributor.buuauthorSönmez, Gürsel-
dc.contributor.buuauthorErtürk, Erdoğan-
Appears in Collections:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_11.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons