Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17531
Title: Antelmintik uygulanmış merinos koyunlarında bazı hematolojik bulgular
Other Titles: Some hematological parameters measured in merino sheep previously treated with some antihelmintic drugs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Tınar, Recep
Cengiz, Fahrünisa
Keywords: Koyun
Vermadax
Nilzan
Dicrocoelium dendriticum
Fasciola spp.
Hemoglobin
Hematokrit
Eosinophil
Sedimentasyon
Sheep
Hematocrit
Sedimentation
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, K. vd. (1988). “Antelmintik uygulanmış merinos koyunlarında bazı hematolojik bulgular”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 25-30.
Abstract: Bu çalışmada Dicrocoelium dendriticum, Fasciola spp., Paramphistomum spp. ve mide bağırsak nematodları ile doğal enfekte 45 merinos koyun kullanılmıştır. Araştırmanın başlangıcında koyunlarınn rektumundan dışkı alınıp helmint yumurtaları sayılarak enfeksiyon şiddetleri belirlenmiş ve üç homojen gruba ayrılan hayvanlardan I. grup kontrol olarak tutulmuş, II. gruba oral yolla Vermadax (50 ml/kg thiophanate + 5.6 ml/kg brotianide), III. gruba da Nilzan (15 mg/kg tetramisole + 15 mg/kg oxyclozanide) verilmiştir. Araştırmanın başında ve sonunda EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri incelenmiş gruplarda sırasıyla; hemoglobin: 8.58-8.88, 8.77-9.20, 9.17-9.41 g/100 ml, hematokrit: % 29.57-28.71, 31.14-30.42, 31.85-30.85, alyuvar: 8.31-8.56, 8.23-9.03, 8.36-8.76x106 /mm3, akyuvar: 9.55-9.94, 8.72-12.24, 8.30-10.05x103/mm3, eosinophil: 735-581, 469-516, 372-435/mm3, sedimentasyon: (1, 2, 24 saat) 18.57-19.28, 18.00-17.71, 18.85-17.85, 35.57-37.85, 35.71-34.42, 35.57-35.14, 120.57-115.28, 114.85 mm değerleri elde edilmiştir. Araştırmada, Vermadax ile Nilzan'ın helmintler üzerinde yüksek düzeylerde etkili olduğu saptanmış ve bu ilaçların kan tablosunda önemli bir değişikliğe neden olmadığı kanısına varılmıştır.
In this study 45 Merino ewes, naturally infected with Dicrocoelium dendriticum, Fasciola spp., Paramphistomum spp., and gastro-intestinal nematodes were used. At the beginning of the study fecal egg counts were made in order to state the severity of helmint infection then the animals were homogenously divided into three equal groups. The first group was kept as a control, second group received Vermadax (50 ml/kg thiophanate + 5.6 mg/kg brotianide) and third group received Nilzan (15 mg/kg tetramisole + -15 mg/kg oxyclozanide) orally. At the beginning and in the end of the study, blood samples of the groups taken into EDTA containing tubes were tested and following values; 8.58-8.88, 8.77-9.20, 9.17-9.41 g/100 ml for hemoglobin, 29.57-28.71, 31.14-30.42, 31.85- 30.85, per cent for hematocrit; 8.31-8.56, 8.23-9.03, 8.36-8.76x106/mm3 for red blood cell counts; 9.55-9.94, 8.72-12.24, 8.30-10.05x103/mm3 for white blood cell counts; 735-581, 469-516, 372-435/mm3 for eosinophil counts; 18.57-19.28, 18.00-17.71, 18.85-17.85, 35.57-37.85,35.71-34.42,35.57-35.14, 120.57,115.28, 114.85 mm for sedimentation rates tested for 1, 2 and 24 hours were obtained respectively. It was concluded that, Vermadax and Nilzan were highly effective on helmin ts but made no important change in blood parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17531
Appears in Collections:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_5.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons