Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17528
Başlık: Normal ve aflatoksin verilmiş piliçlerde hematolojik araştırmalar
Diğer Başlıklar: Hematological studies in intact and aflatoxin treated chicks
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yaman, Kemalettin
Yakışık, Mine
Cengiz, Fahrünisa
Anahtar kelimeler: Aflatoxin B1
Piliç
Hematokrit
Sedimentasyon
Chick
Hematocrit
Sedimentation
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yaman, K. vd. (1988). “Normal ve aflatoksin verilmiş piliçlerde hematolojik araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1-2-3), 19-23.
Özet: Bu araştırmada Aflatoxin B1'in piliçlerde bazı kan parametrelerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada 30 piliçten alınan kan örnekleri çalışma materyali olarak kullanıldı. Hayvanlar iki eşit gruba (kontrol ve deneme) ayrılmış, deneme grubuna içme sularında hayvan batına günde 5 mikrogram Aflatoxin B1 verilmiştir. Gruplardan alınan kan örnekleri hematokrit, alyuvar, akyuvar ve sedimentasyon (1, 2, 24 saat) yönlerinden incelenmiş sırasıyla % 26-24.8, 2.21-1.97x106 /mm3 , 21.4-18.19x103 /mm3 , 57.25-63.08, 86.00-92.83, 138.66-142.58 mm değerleri elde edilmiştir.
In this study, the effect of Aflatoxin B1 on some blood parameters in young chicks was investigated. Blood samples taken from 30 chicks were used as a research material. Animals were divided into two equal groups (control and test). Chicks in test group received aflatoxin B1 (5 microgram/chick/day) with drinking water for two months. The results obtained in control and test groups were 26-24.8 %for hematocrit, 2.21-1.97x106 /mm3 for red blood cell count, 21.41-18.19x103 /mm3 for white blood cell count and 57.25-63.08, 86.00-92.83,138.66-142.58 mm for sedimentation rate tested in 1, 2, 24 hours respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17528
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 7 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_1_4.pdf1.04 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons