Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17519
Title: Ankara'da ruh sağlığı ve eğitimi ile ilgilenen kurumlarda benimsenen psikolojik danışma kuramları, i̇lişki ilkeleri ve teknikleri
Authors: Ersever, Oya G.
Keywords: Ruh sağlığı ile ilgilenen kurumlar
Psikolojik danışma kuramları
İlişki ilkeleri ve teknikleri
Psikologlar
Psikolojik danışman ve psikiyatristler
Institutions related to mental health and its education
Counseling theories
Relationship principles and techniques
Psychologists
Counselors and psychiatrists
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersever, O.G. (1998). “Ankara'da ruh sağlığı ve eğitimi ile ilgilenen kurumlarda benimsenen psikolojik danışma kuramları, i̇lişki ilkeleri ve teknikleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 307-319.
Abstract: Bu araştırma, Ankara'da ruh sağlığı ve eğitimi ile ilgilenen kurumlarda çalışan psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristlerin benimsedikleri kuramlar (yaklaşımlar), ilişki ilkeleri ve teknikleri belirlemek amacı ile yapılmış betimsel bir araştırmadır. Bilgiler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Bilgi Toplama Formu" ile toplanmıştır. Her aç meslek grubu mensuplarının benimsedikleri yaklaşımlar, ilişki ilkeleri ve tekniklerinin sayı ve yüzdelikleri belirlenmiş ve yüzdeler arası farkın önem kontrolleri t-testi ile yapılmıştır.
This research was aimed to identify the utilization of psychological orientation in terms of counseling theories, relationship principles and techniques by psychologist, counselors and psychiatrists who have been working in the different institutions related to mental health and its education in Ankara. The necessary data was collected by the "Information Inquiry Form" which is developed by the researcher. Members' preferences of three professional groups in the utilization of counseling theories, relationship principles and techniques were determined as numbers and proportions. The differences between proportions of significant differences between different professional group members have been controled by t-test at 0.05 significant level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17519
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1996-1998 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_34.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons