Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17477
Title: Influence of various volatile oils as a dietary supplement on biochemical and performance parameters in broilers
Other Titles: Çeşitli uçucu yağ asitlerinin biyokimyasal ve büyüme performansı parametreleri üzerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Belenli, Deniz
Udum, Duygu
Cengiz, S. Şule
Polat, Ümit
Keywords: Biochemical parameters
Broiler
Volatile oil
Performance
Biyokimyasal parametreler
Uçucu yağ
Performans
Issue Date: 28-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Belenli, D. vd. (2015). "Influence of various volatile oils as a dietary supplement on biochemical and performance parameters in broilers". Journal of Biological and Environmental Sciences, 9(25), 47-55.
Abstract: Volatile oils like rosemary, thyme and fennel oils have positive effects on poultry health and yields. The aim of this study were to investigate the effects of volatile oils on some serum biochemical parameters, growth hormone activities and growth performance in broiler chickens. A total of 180 broilers were randomly divided into 6 groups and 3 replicates of 10 animals according to supplementation of thyme oil, rosemary oil, fennel oil, oil mixture 100 ppm dosage and oil mixture 200 ppm dosage. Serum growth hormone activity and glucose concentration were not affected by dietary addition of volatile oils according to groups. However, addition of rosemary oil, thyme oil and fennel oil showed an effect on decreased serum cholesterol and partially lipid concentrations in the present study. In conclusion, supplementation of volatile oils had impressive effects on serum total cholesterol and total lipids levels in broiler diets. Whereas, growth performance results were not affected by dietary addition of volatile oils in our study.
Biberiye kekik, ve rezene gibi uçucu yağ asitleri, kanatlı sağlığı ve verimi açısından pozitif etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, uçucu yağ asitlerinin broiler tavuklarda, büyüme hormonu aktivitesi, bazı serum biyokimyasal ve büyüme performansı parametreleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Toplam 180 adet broiler 3 tekrarlı olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Her grupta 10 adet hayvan olacak şekilde kontrol biberiye, kekik, rezene ve karışım uçucu yağ asitleri (100 ppm, 200 ppm) gruplarına bölündü. Bizim çalışmamızda uçucu yağ asitlerinin yeme katılmasının büyüme hormonu aktivitesi ve glukoz konsantrasyonları açısından herhangi bir etkisi yoktur. Fakat biberiye, kekik ve rezenenin yeme katılması, kolesterol ve kısmen lipid konsantrasyonları üzerinde düşme sağlamıştır. Sonuç olarak broiler yemlerine uçucu yağ asitlerinin katılması, total kolesterol ve lipid konsantrasyonlarında etkili bir şekilde düşme göstermiştir. Bununla birlikte uçucu yağ asitlerinin yeme eklenmesinin büyüme performans parametreleri üzerine herhangi bir etki görülmemiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497383
http://hdl.handle.net/11452/17477
ISSN: 1307-9530
1308-2019
Appears in Collections:2015 Cilt 9 Sayı 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_25_7.pdf336.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons