Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17330
Title: 12, 13, ve 14 yaşlarında kız öğrencilerin ardışık iki yıl, boy, vücut ağırlığı, sürat ve dikey sıçrama değerlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma
Other Titles: A comparison of values taken in two years from 12,13 and 14 years old girl students' height, weight, sprint and vertical jump
Authors: Açıkada, Caner
Hazır, Tahir
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.
Erden, Salih
Toker, Fevzi
Yılmaz, Osman
Keywords: Kız öğrenci
Sürat
Vücut ağırlığı
Dikey sıçrama
Boy
Ölçüm değerleri
Spor
Girl student
Sprint
Weight
Vertical jump
Height
Measurement values
Sport
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erden, S. vd. (1998). “12, 13, ve 14 yaşlarında kız öğrencilerin ardışık iki yıl, boy, vücut ağırlığı, sürat ve dikey sıçrama değerlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 85-92.
Abstract: Bu çalışma 12,13 ve 14 yaşlarında spor yapmayan 268 kız öğrenci üzerinde yapıldı. Çalışmada ardışık iki yıl boy, vücut ağırlığı, 30 metre sürat ve dikey sıçrama parametrelerindeki değişimlerin izlenmesi amaçlandı. Üç yaş grubu oluşturmak suretiyle, (12, 13, 14 yaş grubu) I. Ölçümler Mayıs 1993 'de Il. Ölçümler Mayıs 1994 'de aynı kız öğrencilerden ve aynı şartlarda alındı. Boy ve vücut ağırlığı I. ve Il. Ölçüm değerleri arasında, 12 ve 13 yaş gruplarında yapılan karşılaştırmada anlamlı bir artış saptanırken (p<0.001), 14 yaş grubunda ise bu artış istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 30 metre sürat zamanlarının I. ve Il. Ölçüm değerleri arasında yapılan karşılaştırmada 12 yaş grubunda anlamlı bir azalma tespit edilirken (p<0.05), 13 ve 14 yaş gruplarında azalma anlamlı değildir. Dikey sıçrama üç yaş grubunda I. ve Il. Ölçüm değerleri arasında belli bir gelişme bulunduysa da istatistiksel açıdan anlamlı değildir.
This study was made on 268 12, 13 and 14 years old girl who do not deal with sports. lt is aimed to follow up the difference between the height, weight, sprint and vertical jump values taken in two years respectively. There was three groups (12,13 ve 14 years old girls). First measurements were taken in May 1993, second measurements were taken in May 1994 in the same coditions from the same girls. While there was a statistically significant difference between the first and second values of height and weight in 12 and 13 years old girls (p<0.001), there was no difference in 14 years old girls (p>0.05). While there was a statistically significant decrease in sprint time of 30 metre in first and second values of 12 years old girls (p<0.05), there was no differences in 13 and 14 years old girls. There was some differences between first and second value of vertical jump in three groups. But this difference is not statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17330
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1996-1998 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_9.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons