Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17103
Title: Psikolojik danışmada iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurlar
Authors: Ersever, Oya G.
Keywords: Psikolojik danışma
İletişim
Sosyal çevre
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersever, O. G. (1988). "Psikolojik danışmada iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurlar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 183-187.
Abstract: Teknolojinin hızlı ilerlemesi, toplumumuzdaki yeni ve eski değerlerin birbiriyle çatışmalı insaniann psikolojik danışmaya olan gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Okullarımızın çoğunda zihinsel becerilerin kazandırılmasına önem verilmesi sonucu öğrencilerin duygusal ve sosyal gereksinmeleri ihmal edilmiştir. Gençlerin okullarda karşılanmayan bu gereksinmelerinin dayurulması psikolojik danışma hizmetleriyle mümkün olmaktadır. Çeşitli bireysel ayrılıkiarına rağmen toplum içinde insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması beklenir. Psikolojik danışma en iyi iletişim ve kille­rini ve tedavisel ilişki ilkelerini ortaya koyar. Sorunlara yaklaşım türlerini ue bu yak­laşımların iletişimi engelleyen ve halaylaştıran unsurlarını açıklayarak bireylerin diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmalarında yardımcı olur. Kısaca, bu bildiride önce psikolojik danışmanın önemi ve eğitimdeki yeri tartışılacaktır. Daha sonra bireysel aynlıklar, psikolojik danışma ilişkisi ve ilkeleri açıklanacak, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurlar üzerinde durulacaktır.
Fast technological development, and old and new value conflicts in our society indicates needs for counseling Generally, intellectual skills are over em­phazised in our schools. As a consequence, emotinal and social needs of students is neglected. Counseling services is necessary in o rder to satisfy these unmet needs. People are expected to have good relationship with others althogh there are vastindividual differences between them. Counseling reveals the best communication and the principles of therapeutic relationship. It helps people to have healthy relationship with the other people by indicaling the types ofinteruention to problems, and preventive and facilitative elementsin these interventions. Concisely, the impor ­ tanse of counseling and its place in education will be firstly discussed in this article. Then, individual differences, counseling relationship and its principle, preventiue and facilitative elements in communication will be presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17103
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_1_25.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons