Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15788
Title: Balın insan sağlığındaki yeri ve önemi
Other Titles: Honey as important food for human health
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sönmez, Barış
Keywords: Tedavi
Sağlık
Bal
Treatment
Health
Honey
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, B. (2004). "Balın insan sağlığındaki yeri ve önemi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(3),127-130.
Abstract: Bu derlemede, genel olarak balın insan sağlığındaki yeri ve öneminden bahsedilmiştir. Balın beslenmemizdeki yeri, mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etkisi, antioksidatif etkisi, sindirim ve sinir sistemine sağlamış olduğu yararlar, göz, diş ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanımı ile ayrıca kanser ve tümör hücrelerine karşı olumlu etkileri üzerinde durulmuştur.
In this review article, generally the importance of honey in human health has been discussed. Honey in our nutrition, antimicrobial effects on micro-organisms and antioxidative effects, benefits on gastrointestinal system and nervous system, application of medical treatment of eye, teeth and skin diseases and effects on cancer and tumor cells have been emphasized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143555
http://hdl.handle.net/11452/15788
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2004 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-3-3.pdf64.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons