Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15373
Title: Önyargının nedenleri
Other Titles: Causes of prejudice
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi
Gürses, İbrahim
Keywords: Önyargı
Kategorizasyon
Kalıpyargılar
Ayrımcılık
Prejudice
Categorisation
Stereotyp
Discrimination
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürses, İ. (2005). "Önyargının nedenleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(1), 143-161.
Abstract: Önyargı öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır. Dogmatik kanaatleri içerdiği için değiştirilmesi oldukça zordur. Bireylerin ve toplumların ilişkisini bozan önyargılar psikolojik, tarihsel,ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Dindarlık önyargı ilişkisi karmaşıktır. Dindarların önyargılarını din ile değil, başka psikososyal motifler ile açıklanmak gerekmektedir.
Prejudice is intolarate, unjudged and discriminative attitudes towards other indivudials and outgroups. Since it includes dogmatic acknowledges, it is higly difficult to change it. Prejudices that involved relationship of individuals and societies are caused from psychological, historical, economical, phenomenal and other sociacultural factors. There is a paradoxical relationship between religiosity and prejudice. It is not religion but other psycho-social motives that which cause prejudices.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143850
http://hdl.handle.net/11452/15373
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2005 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_8.pdf240.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons