Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14478
Title: Kıvırcık ırkı bir kuzuda meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi
Other Titles: Meningocel and unilateral cerebellar hypoplasi in a kıvırcık breed lamb
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şen, İsmail Altuğ
İpek, Volkan
Demirer, Aylin Alasonyalılar
Salcı, Hakan
Keywords: Meningosel
Meningocele
Unilateral serebellar hipoplazi
Kuzu
Unilateral cerebellar hypoplasia
Lamb
Issue Date: 12-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, İ. A. vd. (2016). "Kıvırcık ırkı bir kuzuda meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35(1-2), 61-64.
Abstract: Bu olgu bir kuzuda meningosel ile birlikte şekillenmiş unilateral serebellar hipoplazi patolojisine ait ilk rapordur. İki günlük Kıvırcık ırkı, erkek bir kuzu doğuştan başın arka kısmında şişkinlik, ayağa kalkamama ve kafasını toparlayamama şikayetleriyle getirildi. Klinik olarak anamnezde belirtilen bulguların yanında, oksipital bölgede 6 cm çaplı, ağrısız ve fluktuasyon gösteren derisiz şişkinlik belirlendi. Genel anestezi altında şişkinliğin ekstirpasyonu yapıldı. Postoperatif yakın dönem iyileşme gözlenmediği için olgu ötenazi edildi. Nekropsi ve histopatolojik incelemeler neticesinde meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi tanısı konuldu.
This is the first report pertain to unilateral cerebellar hypoplasia pathology together with meningocel in a lamb. Two-day-old, Kıvırcık breed, male a lamb was brought with the complaint of congenital swelling back to head, disability of standing and positioning the head. Together with the findings in anamnesis, unskinned, painless and fluctuated 6 cm diameter swelling on the occipital region was determined clinically, the swelling was extirpated under general anesthesia. Because postoperative early time healing was not resulted, euthanasia of the case was performed. Meningocel and unilateral cerebral hypoplasia was diagnosed following the necropsy and histopathological investigations.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424028
http://hdl.handle.net/11452/14478
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1-2_8.pdf244.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons