Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14264
Başlık: Gıdalarda patojen kontrolünde bakteriyofaj kullanımı
Diğer Başlıklar: Use of bacteriophages in control of food pathogens
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Temelli, Seran
Çetin, Ece
Anahtar kelimeler: Bakteriyofaj
Bacteriophage
Kontrol
Patojen
Gıda
Control
Pathogen
Food
Yayın Tarihi: 30-Eyl-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Temelli, S. ve Çetin, E. (2012). "Gıdalarda patojen kontrolünde bakteriyofaj kullanımı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 30(2), 45-52.
Özet: Bakteriyofajlar, yalnız bakteri hücrelerini enfekte eden ve parçalayan viruslardır. Günümüzde bakteriyofajların potansiyel uygulamaları arasında, antibiyotiklere alternatif olarak hayvan sağlığında terapotik amaçlı kullanımları ile gıda zinciri boyunca patojen bakterilerin tespitinde ve gıda biyopreservasyonunda kullanımları yer almaktadır. Son yıllarda ise gıda katkı maddesi olarak kullanımlarının onaylanması, yenilebilir viruslar hakkında yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu makalede, gıda kaynaklı patojenlerden Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Enterobacter sakazakii’nin kontrolünde bakteriyofajların kullanım olanakları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.
Bacteriophages are viruses, which only infect and lyse bacterial cells. Today, within the potential applications for bacteriophages are: their use as therapeutic agents, alternative to antibiotics, in sustaining animal health; their use as biopreservation applications and for pathogen reduction in the food chain. Also, their recent approval in use as food additives has caused an increase in research on these edible viruses. In this article, studies on the control of foodborne pathogens namely, Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Enterobacter sakazakii, by the use of bacteriophages, have been reviewed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144380
http://hdl.handle.net/11452/14264
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 30 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
32_2_9.pdf156.97 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons