Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13976
Title: Bir atta tromboflebitis olgusu
Other Titles: Thrombophlebitis purulenta in a horse
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çeçen, Göksen
Töre, E. Pınar
Çelimli, Nurettin
Kocatürk, Meriç
Batmaz, Elçin
Keywords: Tromboflebitis purulenta
At
Horse
Thrombophlebitis purulenta
Issue Date: 8-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeçen, G. vd. (2010). "Bir atta tromboflebitis olgusu ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 85-89.
Abstract: Safkan İngiliz ırkı, erkek, 4 yaşlı bir at yarış sonrasında boynun her iki tarafının şişmesi ve sonrasında boynunu hareket ettirmekte isteksiz olması şikâyetleri ile getirildi. İnspeksiyonda, sağ regio sulcus jugularis’te lokal kıl dökülmeleri ve eski fistül yaraları görüldü. Palpasyonunda ise lokal hassasiyet ve yaklaşık 18 cm’lik vena jugularis çevresinde yumuşak doku sertliği algılandı. Ultrasonografik muayenede, birbiri içine girmiş ekojenik ve hipoekoik halka şeklindeki damar katmanları belirlendi. Tromboflebitis purulenta tanısı konularak sağ vena jugularis’in cerrahi parsiyal rezeksiyonu gerçekleştirildi. Postoperatif erken dönem ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.
A thoroughbred English, male, four-year-old horse was presented with complain of bilateral neck swelling and unwilling neck movements after racing. In the inspection, local alopecia and old fistula wounds were observed on the region of right sulcus jugularis. In the palpation, local sensibility and about 18 cm soft tissue stiffness were also felt. Ultrasonographical examination determined echogenic and hypoechoic annular layers in the vessel lumen, which was specific finding for thrombophlebitis. Diagnosing the thrombophlebitis purulenta, surgically partial resection of right vena jugularis was carried out. Any complication was not encountered in the postoperative early and follow-up periods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144425
http://hdl.handle.net/11452/13976
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_15.pdf291.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons