Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13927
Title: Abdülhak Hâmid’e ait bir bölük mektup
Other Titles: Some lettera of Abdülhak Hamid
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Yurtsever, Murat
Keywords: Abdülhak Hâmid
Mektup
Bursa
Dânişmend
Letter
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. ve Yurtsever, M. (1998). "Abdülhak Hâmid’e ait bir bölük mektup". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 193-206.
Abstract: Bu makalede bir araya getirilenler, Abdülhak Hâmid’e ait mektupların daha önce yayınlanmamış olanlarıdır. Hemen tamamı, yakın aile fertlerine yazılmış olan bu mektupların neşri, mevcut olduğu bilinen, fakat yeri belli olmayan bir mirasın tesbiti kadar önemlidir. Tesadüf eseri bulunan bu mektupların, yakın tarih edebiyat çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.
In this article, we deal with the famous poet Abdülhak Hamid’s some letters that have been unknown up to now.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144059
http://hdl.handle.net/11452/13927
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_12.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons