Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13627
Title: Ovsynch, PRD + PGF2α + PMSG ve norgestomet içeren kulak implantı + PGF2α + PMSG ile sağıtılan siklik ve asiklik anöstrüslü sütçü ineklerde kızgınlık ve gebelik oranlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of estrus and pregnancy rates in cyclic and non cyclic anestrus dairy cows treated with ovsynch, PRID + PGF2Α +PMSG and ear ımplant containing norgestomet + PGF2Α + PMSG
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Nak, Yavuz
Nak, Deniz
İntaş, Kamil Seyrek
Tek, Hasan Basri
Keskin, Abdülkadir
Tuna, Bilginer
Keywords: Ovsynch
PRID
Norgestomet
Östrüs
Siklik anöstrüs
Gebelik
Asiklik anöstrüs
İnek
Ovsynch
Norgestomet
Estrus
Pregnancy
Cyclic anöstrus
Noncyclic anöstrus
Cattle
Issue Date: 30-May-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nak, Y. vd. (2005). "Ovsynch, PRD + PGF2α + PMSG ve norgestomet içeren kulak implantı + PGF2α + PMSG ile sağıtılan siklik ve asiklik anöstrüslü sütçü ineklerde kızgınlık ve gebelik oranlarının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4),33-39.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, doğum sonrası kızgınlıkları gözlenemeyen sütçü ineklerde PRID + PGF2α + PMSG, Norgestomet içeren kulak implantı + PGF2α + PMSG, Ovsynch olmak üzere üç farklı metodun östrüs tespit ve gebelik oranları, uyarılmış kızgınlıkların dağılımı üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Yirmi beş sütçü işletmede bulunan doğumunun üzerinden en az 60 gün geçmesine rağmen östrüsleri gözlenememiş 331 sütçü inek rasgele olarak uygulama gruplarına dağıtıldı. I. Grup; PRID’ler yerleştirildi (0. gün), 7. günde PGF2α uygulandı, 9'uncu günde PRID’ler çıkarıldı ve 500 IU PMSG im olarak uygulandı. PRID’lerin çıkarılmasını izleyen yaklaşık 56. saatte sun’i tohumlamalar yapıldı. II. Grup; Sıfırıncı günde norgestomet içeren kulak implantları yerleştirildi ve aynı anda norgestomet ve oestradiol valerate içeren enjektabl solüsyon ve 7 gün sonra PGF2α im olarak uygulandı. Dokuzuncu günde implantlar çıkarıldı ve 500 IU PMSG im olarak enjekte edildi. Kulak implantlarının uzaklaştırılmasını izleyen yaklaşık 56. saatte sun’i tohumlamalar yapıldı. III. Grup; Sıfırıncı günde GnRH, 7. günde PGF2α, 9'uncu günde GnRH im olarak uygulandı. Sun’i tohumlamalar son GnRH uygulamasını izleyen yaklaşık 16. saatte yapıldı. Östrüsler hormonal uygulamaların bitiminden itibaren 5 gün süreyle günde 2 kez takip edildi. Östrüs tespit oranları Grup I, Grup II, Grup III’de sırasıyla % 60.36, % 50.45, % 22.93 olarak belirlendi. Östrüs tespit oranlarının Grup I ve Grup II’de, Grup III’e nazaran istatistiksel açıdan önemli olacak düzeyde yüksek olduğu görüldü. İlk servis gebelik oranları Grup I, Grup II ve Grup III’de sırasıyla % 39.63, % 45.94, %42.20 olarak belirlendi. Ovsynch grubunda gözlenebilen östruslar hormonal uygulamaların bitimini izleyen ilk 24 saat içerisinde, diğer gruplarda ise ikinci günde yoğunlaştı.
The objective of this study was to compare the effects on estrus detection and first service pregnancy rates, distribution of induced estrus using three differents treatment methods as PRID + PGF2α + PMSG, ear implant containing norgestomet + PGF2α + PMSG, ovsynch in postparum unobserved estrus dairy cows . On 25 dairy farms, 331 unobserved estrus dairy cows being at least on days 60 following parturation randomly assigned to three treatments groups. Group I. On day 0 PRIDs were inserted, on days 7 PGF2α received via im, on days 9 PRIDs removed and 500 IU PMSG injected.and AI occurred approximality at 56th hours following PRIDs removel Group II. Subcutanaus ear implants containing norgestomet were inserted (on day 0), followed immediately administrated norgestomet + estradiol valerate injectabl solution via im. After 7 days, PGF2α was administrated via im, on days 9 implants removed and 500 IU PMSG injected. AI was administrated at approximality 56th hours following implants removel. Group III. On 0 day a GnRH analogue received via im, on 7 days PGF2α administrated, 48th hours later second GnRH injected and AI occured about 16 hours later after second GnRH injection. Cows were observed for sings estrus, twice daily for 5 days. Proportion of cows observed in estrus were 60.36 %, 50.45 %, 22.93 % for groups I, II, III respectively. Estrus detection rates in group I and group II were significantly higher than its group III (ovsynch) (P< 0.001). First service pregnancy rates were determined 39.63 %, 45.94 %, 42.20 % for groups I, II, III respectively. Observed estrus in ovsynch group accumulated in first day, in other groups accumulated in second day after latest hormonal administrations.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144487
http://hdl.handle.net/11452/13627
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_7.pdf183.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons