Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12647
Title: Rao_1 optimizasyon algoritması kullanılarak taban plağı dişli betonarme konsol istinat duvarı tasarımı
Other Titles: Reinforced concrete cantilever retaining wall with the shear key design by using Rao_1 optimization algorithm
Authors: Kalemci, Elif Nur
İkizler, Sabriye Banu
Dede, Tayfun
Angın, Zekai
Keywords: Optimizasyon
Meta-sezgisel algoritma
İstinat duvarı
Tasarım
Rao_1
Metaheuristic algorithms
Optimization
Retaining wall design
Issue Date: 6-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalemci, E. N. vd. (2019). "Rao_1 optimizasyon algoritması kullanılarak taban plağı dişli betonarme konsol istinat duvarı tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 291-308.
Abstract: Bu çalışmada, düşük ağırlığa sahip, tabanında diş kesit bulunan betonarme bir konsol istinat duvarı tasarımı optimizasyonu konu edilmiştir. Optimizasyon süreci için, daha önce istinat duvarı problemine uygulanmamış bir algoritma olan Rao_1 algoritması kullanılmıştır. İstinat duvarı optimizasyonunda, problemi tanımlamak için 12 tasarım değişkeni ve 26 kısıt kullanılmıştır. Tasarım, Rankine yanal basınç teorisi yardımıyla, duvarın geoteknik stabilitesini korumak amacıyla duvarın kayma, dönme ve temelin taşıma gücüne karşı güvenlik katsayıları ile sınırlandırılmıştır. Betonarme tasarımın iç stabilitesini sağlamak üzere moment ve kayma kapasitesi için ACI 318-05 standardından faydalanılmıştır. Tasarım, taban plağı dişli ve dişsiz konsol istinat duvarları olan iki ayrı sayısal örnekle desteklenmiştir.
In this study, low-weight reinforced concrete retaining wall with the shear key design optimization is subjected. For optimization process, Rao_1 algorithm, which was not implemented to the retaining wall problem before, is used. Twelve design variables and twenty-six constraints, which were constituted in order to define the problem, were used for retaining wall optimization. The design is restricted with the purpose of preserve the geotechnical stability of the wall with the safety factors against to sliding, overturning and bearing capacity failure modes by the help of the Rankine theory for lateral earth pressure. In order to provide internal stability of the wall for moment and shear capacity, it is utilized from ACI 318-05 standards. The design was supported with 2 different numerical examples, which they are the cantilever retaining wall with the shear key and without shear key.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903418
http://hdl.handle.net/11452/12647
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_21.pdf626.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons