Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12212
Title: Influence of women’s dress woven fabric structure on bending and drapability properties
Other Titles: Bayan elbiselik dokuma kumaş yapısının eğilme ve dökümlülük özellikleri üzerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Gürarda, Ayça
Çeven, Erhan Kenan
Keywords: Women’s dress
Bending rigidity
Drapability
Bayan elbisesi
Eğilme rijitliği
Dökümlülük
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürarda, A. ve Çeven, E. K. (2017). "Influence of women’s dress woven fabric structure on bending and drapability properties". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1), 179-188.
Abstract: Good tailorability is a required property for clothing manufacturers. Fabrics will be able to pass through the garment manufacturing process easily without any problems for good apperance and wear performance. Functionality of a garment can be improved by the combination of fibre, yarn, fabric or garment stages. In recent years, women’s dress fabrics have an important place in the fabric industry. Most women’s dresses are complex products, resulting from fibre, yarn, fabric and garment structure combined with mechanical and chemical finishing procedures to provide a garment that meets of all the requirements of users like aesthetic, design, fit or performance. First of all, softness, drapability and comfort are required for women’s dresses. In this study, we investigated the influence of women’s dress viscose woven fabric structure on bending and drapability properties.
İyi dikilebilirlik giysi üreticileri için istenen bir özelliktir. Kumaşların iyi bir giyim performansı ve görünüme sahip olabilmesi için konfeksiyon işlemlerinden problemsiz geçebilmeleri gerekir. Konfeksiyonun fonksiyonelliği lif, iplik, kumaş ve giysi oluşum aşamalarının kombinasyonları ile geliştirilebilir. Son yıllarda bayan elbiselik kumaşları, kumaş endüstrisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Çoğu bayan elbiseleri, estetik, tasarım, vücuda uygunluk veya performans gibi kullanıcıların tüm gereksinimlerini karşılaması için mekaniksel, kimyasal apre prosedürleri, lif, iplik, kumaş ve giysi yapısının etkileşimi ile oldukça karmaşık ürünlerdir. Bayan elbiseleri için ilk önce yumuşaklık, dökümlülük ve konfor istenir. Bu çalışmada, bayan elbiselik viskon dokuma kumaş yapısının eğilme ve dökümlülük özellikleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/298310
http://hdl.handle.net/11452/12212
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_15.pdf986.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons