Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-11T05:40:27Z-
dc.date.available2020-08-11T05:40:27Z-
dc.date.issued2014-03-10-
dc.identifier.citationSezer, F. Ş. vd. (2014). "Alışveriş merkezlerinde kullanıcı memnuniyetinin konfor koşulları açısından değerlendirilmesi: Bursa örneği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 81-95.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202618-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12064-
dc.description.abstractKapalı alışveriş merkezleri günümüzde kullanıcıların sıklıkla tercih ettikleri mekânlar olmaktadır. Doğal havalandırmaya sahip olmayan bu kapalı merkezlerde görsel ve iklimsel konfor koşulları yapay iklimlendirme cihazlarıyla sağlanmaktadır. Alışveriş merkezlerinin yaşayabilirliği açısından önemli bir faktör olan kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesi için, bu sistemlerin kullanılması beraberinde yoğun bir enerji tüketimin de getirmektedir. Bu çalışmada, alışveriş merkezlerinin mekan organizasyonu prensiplerinin, kullanıcıların iç ortam konfor koşulları (ısıl konfor, iç hava kalitesi, doğal havalandırma durumu, gün ışığı, doğal aydınlatma, işitsel konfor) hakkındaki sübjektif görüşlerini etkilediği savı ortaya konulmuştur.. Bu amaçla, Bursa ilinde bulunan 7 büyük alışveriş merkezi uygulama alanı olarak seçilmiş, konfor koşullarının değerlendirilmesi amacıyla kullanıcı görüşlerini içeren bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı, kullanıcı görüşlerinden faydalanarak, mimari tasarımın ve yerleşimin iç ortam konfor koşullarına etkisinin tespit edilmesidir. Anket sonuçları; iç ortam sıcaklığı ve ısıl konfor, iç hava kalitesi ve doğal havalandırma durumu, gün ışığı ve doğal aydınlatma, işitsel konfor başlıkları altında alışveriş merkezlerindeki kullanıcı görüşlerinden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, kullanıcıların konfor koşulları ile ilgili sübjektif değerlendirmeleri ve alışveriş merkezleri tasarım ilkeleri arasındaki ilişkitr_TR
dc.description.abstractEnclosed shopping malls are one of the most preferred spaces in our daily lives. In these places, visual and climatic comfort conditions of the users are generally provided by artificial systems instead of natural ones. In order to provide user satisfaction which is one of the most important requirements for the viability of these centers, the usage of these artificial systems causes higher energy consumption. In this study, it is argued that spatial organization scheme of shopping malls affects the subjective thoughts of the users’ interior comfort conditions (thermal, interior space air quality, natural ventilation, day lighting, audial comfort). In this context, 7 large shopping malls in Bursa were selected as case studies and the questionnaire aiming to evaluate the users’ satisfaction about comfort conditions in these shopping malls was carried out. The aim of the study is to identify the effects of architectural design principles and spatial organization schemes on the users’ evaluation of comfort conditions. The results of the questionnaire are classified under subtitles such as interior heat, thermal comfort, interior air quality and natural ventilation, day lighting, audial comfort .In this context, at the end of the study, the relation between the users’ subjective evaluation of comfort conditions and architectural design principles are comparatively discussed and some suggestions for the design of new shopping malls are provided.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlışveriş merkezitr_TR
dc.subjectKullanıcı memnuniyetitr_TR
dc.subjectKonfor koşullarıtr_TR
dc.subjectShopping mallsen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectComfort conditionsen_US
dc.titleAlışveriş merkezlerinde kullanıcı memnuniyetinin konfor koşulları açısından değerlendirilmesi: Bursa örneğitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of user satisfaction in relation to comfort conditions in shopping malls: Bursa as a caseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage81tr_TR
dc.identifier.endpage95tr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorSezer, Filiz Şenkal-
dc.contributor.buuauthorArslan, Tülin Vural-
dc.contributor.buuauthorÇahantimur, Arzu-
Appears in Collections:2014 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_7.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons