Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslan, Kadri-
dc.contributor.authorAydöner, Selin-
dc.date.accessioned2020-06-15T08:19:12Z-
dc.date.available2020-06-15T08:19:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationAydöner, S. (2020). Yüzeylerin konvolüsyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11226-
dc.description.abstractBu çalışmada iki konveks objenin Minkowski toplamlarından haraket ederek ℝ3teki iki yüzeyin konvolüsyonu incelenmiştir. Bu tez 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde sonraki bölüm için gerekli olan kuramsal temeller verilmiştir. Üçüncü bölümde ℝ3 teki paraboloid yüzeyi ile bir keyfi parametreli yüzeyin konvolüsyonu ile ilgili yapılan hesaplamalar verilmiştir. Ayrıca bu yüzeylerin Gauss eğrilikleri hesaplanması gösterilmiştir. Bununla birlikte konvolüsyon yüzeyinin Gauss eğriliği karakterize edilmiştir. Dördüncü bölümde ℝ3 teki paraboloid yüzeyi sırasıyla Monge yaması ile verilen graf yüzeyi ve dönel yüzey ile konvolüsyonları incelenmiştir. Orijinal sonuç olarak bu konvolüsyon yüzeylerinin Gauss eğrilikleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu sonuçları destekleyici bazı örnekler verilmiştir. Beşinci bölümde diğer bölümlerde elde edilen sonuçlar tartışılmış ve sonuç ve öneriler dile getirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the convolution of two surfaces in R^3 is studied by the use of two Minkowski sums of two convex objects. This thesis consists of 5 chapters. The first chapter is the introduction. In the second chapter, theoretical foundations for the next part are given. In the third chapter, the calculations related to the convolution of the surface with an arbitrary parameter and the paraboloid surface in R^3 are given. In addition, the calculation of Gaussian curvature of these surfaces is shown. However, Gaussian curvature of the convolution surface was characterized. In the fourth chapter, the paraboloid surface in R^3 is examined by the graf surface and the rotational surface given by the monge patch. As a result, Gaussian curvatures of these convolution surfaces were calculated. In addition, some examples are given to support these results. In the fifth chapter, the results obtained in the other chapters are discussed and the results and suggestions are expressed.en_US
dc.format.extentI, 28 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMinkowski toplamıtr_TR
dc.subjectConvolution of surfacestr_TR
dc.subjectDönel yüzeytr_TR
dc.subjectMonge yamasıtr_TR
dc.subjectYüzeylerin konvolüsyonutr_TR
dc.subjectMinkowski sumen_US
dc.subjectMonge patchen_US
dc.subjectSurface of revolutionen_US
dc.titleYüzeylerin konvolüsyonutr_TR
dc.title.alternativeThe convolution of surfacesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selin Aydoner - YL Tez.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons