Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1081
Title: Mevcut basınçlı sulama sistemleri üzerine uygulanan arazi toplulaştırması projelerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the evaluation of land consolidation projects applied on existing irrigation systems
Authors: Gündoğdu, Kemal Sulhi
Yıldırım, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arazi toplulaştırması
Sulama sistemi
Land consolidation
Irrigation system
Issue Date: 3-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, E. (2018). Mevcut basınçlı sulama sistemleri üzerine uygulanan arazi toplulaştırması projelerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizdeki nüfus artışı ve 2014 yılına kadar uygulanan miras kanunları, tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanmasına neden olmaktadır. Arazilerin çok parçalanmış olması, şekillerinin bozuk olması tarımsal üretimde birim maliyeti arttırmaktadır. Parsellerin birleştirilmesi ve uygun şekle dönüştürebilmesi için arazi toplulaştırması (AT) çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde geniş alanlarda arazi toplulaştırması çalışmalarına ihtiyaç bulunmakta olup, sulama projelerinin uygulandığı alanlara öncelik verilmektedir. Arazi toplulaştırma ve sulama projelerinin birlikte planlanması ve uygulanması ideal durumu oluşturmaktadır. Ancak bu projelerin birlikte gerçekleştirilmemesi, birçok soruna neden olabilmektedir. Bursa- Yenişehir Boğazköy Barajı sulaması, arazi toplulaştırma proje sahasında sulama projesi arazi toplulaştırma projesinden önce planlanmış ve bazı bölgelerde araziye aplikasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu durum birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmada sözü edilen proje sahasında ortaya çıkan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Akdere, Çamönü, Çayır, Çelebi, Ebeköy, Hamidiye, Karabahadır, Karagölet, Köprühisar, Soğuksu ve Sungurpaşa Mahalleleri' nde hazırlanan projeler ele alınmıştır. Ayrıca, Hamidiye Mahallesi için sulama ve toplulaştırma projesi yeniden hazırlanarak projenin önceki hali ile farkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Population growth in our country and applied inheritance laws cause the agricultural land to fragment. The fact that land fragmentation and unsuitable shapes increase unit cost in agricultural production. Land Consolidation (AT) studies can be carried out in order to consolidate the parcels and convert them to the appropriate shape. Land consolidation studies are being carried out primarily in areas where new irrigation projects are to be carried out, as our country is required to conduct land consolidation studies in large areas. The planning and implementation of land consolidation and irrigation schemes together constitute the ideal situation. However, the fact that these projects are not carried out together can cause damage instead of benefit. In Bursa-Yenişehir Boğazköy Dam land consolidation area, the irrigation system was planned before the land consolidation project. Application of irrigation system was done in some regions. This has caused some problems. The purpose of this study is to identify the problems that arise in the project and to prepare proposals for solutions. Within the scope of the study, the projects prepared in Akdere, Çamönü, Çayır, Çelebi, Ebeköy, Hamidiye, Karabahadır, Karagölet, Köprühisar, Soguksu and Sungurpasa neighborhoods were discussed. In addition, the irrigation and consolidation project for Hamidiye Mahallesi was prepared again and tried to determine the differences with the previous state of the project.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1081
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521547.pdf6.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons