Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10211
Title: Metallerin sıcak şekillendirme parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of parameters of hot forming of metals
Authors: Özcan, Reşat
Akbaş, Furkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sıcak şekil verme
Akma dayanımı
Çekme dayanımı
Hot forming
Yield strength
Tensile strength
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbaş, F. (2011). Metallerin sıcak şekillendirme parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Termo mekanik işlemler çeliklerde enerji tasarrufuna yönelik spesifik işlemlerden biridir. Termo mekanik İşlem uygulamaları ile hem üretilen ürünlerin kalitesini yükseltmek hem de üretim safhalarını kısaltmak mümkün olmaktadır. Termo mekanik işlem uygulamalarının temeli plastik şekil verme esnasında meydana gelen kafes hatalarından yararlanma esasına dayanmaktadır. Plastik şekil verme durumuna göre faz dönüşümünden önce, faz dönüşümü esnasında veya sonrasında uygulanmaktadır. Bu çalışmada termomekanik işlemlerin tarifi, sınıflandırmaları ve işlem aşamaları incelenmiştir. Termomekanik işlemlerin çeliklerdeki kullanımı neticesinde mekanik-teknolojik özelliklerde iyileşmeler görülmüş; ısıl işlem safhalarının kısaltılması sonucunda belirgin olarak zaman ve enerji tasarrufu sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Thermo mechanical treatments are one of the specific treatments that is an energy saving process in metals. By the application of thermomechanical treatments it is possible to save production time as well as increase product quality.Thermomechanical treatments principles are based on the use of latticed efects during plastic shaping. Plastic shaping is done before, during, and after phase transformation depending on the situation. In this work the definition, classification and process steps by thermal mechanical treatment were examined.After use of thermal mechanical treatment in steels, it was observedim provement in the mechanical-technological characteristics. Through shorting of the process steps considerable time and energy were saved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10211
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302438.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons