Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10076
Title: Yıldızıl harmonik yalınkat fonksiyonlar
Other Titles: Harmonic univalent functions with starlike
Authors: Öztürk, Metin
Koparal, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Harmonik fonksiyonlar
Harmonik yalınkat yıldızıl fonksiyonlar
Harmonic functions
Harmonic ünivalent functions with starlike
Issue Date: 27-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koparal, S. (2011). Yıldızıl harmonik yalınkat fonksiyonlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yıldızıl harmonik yalınkat fonksiyonların sınıfı ile bu sınıfın bazı alt sınıfları tanımlandı. Bu sınıflara ait fonksiyonların çeşitli özellikleri incelendi.Çalışmanın birinci bölümünde, ikinci ve üçüncü bölümlere temel oluşturacak kavramlar verildi.Çalışmanın ikinci bölümünde, yalınkat fonksiyonların sınıfı ile yıldızıl ve konveks analitik fonksiyonların temel özelikleri üzerinde duruldu.Üçüncü bölüm ise çalışmanın ana kısmını oluşturmaktadır. Reel ve sanal kısımları eşlenik olmak zorunda olmayan kompleks değerli harmonik yalınkat fonksiyonların sınıfı ve onun yıldızıl alt sınıfı hakkında genel bilgiler verildi. Ayrıca alfa mertebeli ve belli katsayı bağıntısını sağlayan yıldızıl harmonik fonksiyonların temel özellikleri incelendi.
In this work, the class of harmonic univalent functions with starlike and some subclasses are defined. Various properties of these functions that belonging to these classes are examined.At the first section of this work, we give some basic concepts which we use at the second and third sections.In the second part of the work, devoted to main features of the class of S which is analytic univalent functions with starlike and convex functions.The third section is the main part of the study. About the class of real and imaginary parts have to be a non-conjugate complex valued harmonic functions and its starlike subclass general information was given. In addition, basic properties of alpha-order and starlike harmonic functions which have some coefficients inequality were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10076
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286964.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons