Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 20699  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
201-03-20Anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda hipernatremik dehidratasyonErgin, Hacer; Şahin, Özlem; Özmert, Melis Deniz; Özdemir, Muhammet Ali; Küçüktaşçı, Kazım; Hatipoğlu, Celile
1972Geri kalmış toplumların gelişmesinde karizmanın rolüAşkun, İnal Cem
1972Harrod ve sonrası: post- keynezyen ve neoklasik büyüme modelleriSavaş, Vural
1972Cari hesap sözleşmesiEdgü, Ekrem
1972Üretim planlamasında üretim dönemlerine ait sürelerin hesaplanmasıGülerman, Adnan
1972Finansal planlamanın işletmelerde karar almadaki rolüBayar, Doğan
1972İşletmelerde kuruluş yeri faktörleri ve TOFAŞ üzerinde bir uygulamaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Astarlıoğlu, Sabri
1972Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırmaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Serper, Özer
1972Modanın pazarlama politikasına etkileriAksu, Yusuf Ziya
1972Türkiye'de 1963 sonrası iş uyuşmazlıklarına toplu bakışÖnal, Güngör
1972Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, fayda ve sakıncalarıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Dinler, Zeynel
1972Sosyal fail haddiAşkan, Hasan
1972Yüksek öğretimde sigortacılıkÖçal, Akar
1972İşletmeler için korelasyon-regresyon analiziYoğurtçugil, M. Kemal
1972Katma değer vergisi rejiminde esnaf ve çiftçilerin vergilendirilmesiUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Özel, Mehmet Hakkı
1972Gümrük himayesi, reel ücretler ve reel gelirleBhagwati, J.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; İyibozkurt, M.Erol
1973İşletmelerde tedariklemeAşkun, İnal Cem
1973Teknoloji ve büyümeSavaş, Vural
1973Standart maliyet sisteminde idari masrafların kontrolüGür, Abdullah
1973Kâra yönelmiş karar sistemiWiner, Leon; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Tokol, Tuncer