Browsing by Author Yavuz, Yunus Vehbi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1989Bursa Şer'iyye Sicillerindeki Hicri 1117 - 1121 tarih ve B 189 / 412 Nolu Defterin İslam Hukuku açısından tahliliYavuz, Yunus Vehbi; Barcadurmuş, Şevket; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2007-04-12Ebû Zekeriyya Yahya b. Ömer El-endelüsî (V. 289/901) ve Ahkâmu's-sûk adlı eseri (edisyon kritik)Yavuz, Yunus Vehbi; Khaldi, Smain; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-26Hanefi âlimlerine göre haber-i vâhidYavuz, Yunus Vehbi; Gönan, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006Hanefi mezhebine göre uygulama açısından ibadet konularındaki içtihatlarYavuz, Yunus Vehbi; Özkan, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1986Hanefi müctehidlerinde istihsan metoduUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yavuz, Yunus Vehbi
2010-07-26Hanefî mezhebinde mekruh kavramı, gelişimi ve tenzîhî-tahrîmî mekruh ayrımıYavuz, Yunus Vehbi; Çakmak, Selma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006Hz. Peygamber döneminde zekatın toplanmasında izlenen yolYavuz, Yunus Vehbi; Demirhan, Yahya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1997İlk dönem Hanafi hukukçularından Ebu Zeyd Debusi ve Takvimül-Edille isimli kitabının edisyon krıtiğiYavuz, Yunus Vehbi; Vanlıoğlu, Muhammet Masum; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006İslam fıkhında namaz ibadeti (anlamı,önemi, tarihçesi,fert ve toplum üzerindeki etkileri)Yavuz, Yunus Vehbi; Kamili, Fahri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2005İslam hukuk metodolojisinde İmam Serahsi'ye göre Emir ve NehiyYavuz, Yunus Vehbi; Orazov, Orazsahet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-06-28İslam hukukuna göre satım akdinde malın kabz ve teslimiYavuz, Yunus Vehbi; Kisbet, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2002İslam hukukunda evlendirme velayetiYavuz, Yunus Vehbi; Genç, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2000İslam Hukukunda fetva ve Osmanlılar Dönemi fetvaYavuz, Yunus Vehbi; Şahin, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1997İslam Hukukunda güzel ve çirkin görülen fiiller (kerahiye ve istihsan)Yavuz, Yunus Vehbi; Altınışık, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslami Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006İslam Hukukunda illet kavramı ve faizin illetiYavuz, Yunus Vehbi; Deniz, Abdülbaki; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2002İslam Hukukunda konkordato "ödeme güçlüğü içindeki borçlu hakkında öngörülen düzenlemeler"Yavuz, Yunus Vehbi; Aksoy, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1987İslam toplumunda vakfın ortaya çıkışı yapısı ve kısımlarıYavuz, Yunus Vehbi; Kaya, Fatih Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü
2003Maveraunnehir alimlerinden Merginan'i'nin Bidayetü'l-Mubtedi adlı eseri ile Mevsıli'nin el-Muhtar adlı eserinin mukayesesi (Kitabu't-Tahare'den Kitabu'l-Buyu'a kadar)Yavuz, Yunus Vehbi; Annamuhammedov, Gurbansahed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2001Muhammed b. Velid Et-Turtuşi ve 'Siracü'l-Müluk' adlı eserindeki görüşleriYavuz, Yunus Vehbi; Kıral, Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011Ömer Hilmi Efendi ve İthâfu'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkâf isimli eseriYavuz, Yunus Vehbi; Kaya, Münir Yaşar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı