Browsing by Author Yavaşcaoğlu, Belgin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007-11-30Anestezi asistanlarında nöbetin bilişsel işlevler ve ruhsal durum üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.; Yavaşcaoğlu, Belgin; Aydın, Birgül; Karataş, Ebru Gökçen; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; Kırlı, Selçuk
2013Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesiYavaşcaoğlu, Belgin; Mandıracı, Bilgen Onbaşı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2016-02-18Comparison of postoperative analgesic efficacy of intraoperative single-dose intravenous administration of dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium in laparoscopic cholecystectomyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; Anıl, Ali; Kaya, Fatma Nur; Yavaşcaoğlu, Belgin; Efe, Esra Mercanoğlu; Türker, Gürkan; Demirci, Abdurrahman; AAI-6642-2021; AAI-7914-2021; AAI-8213-2021; 55899362600; 7003619647; 6602742300; 57188989249; 7003400116; 55898600900
2003-01Comparison of the catheter-technique psoas compartment block and the epidural block for analgesia in partial hip replacement surgeryÖzçelik, Seher; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; Türker, Gürkan; Uçkunkaya, Nesimi; Yavaşcaoğlu, Belgin; Yılmazlar, Aysun; AAI-7914-2021; AAG-9356-2021; AAI-6642-2021
2012Deksketoprofen ve tramadolün postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Özkan, Süreyya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2011-01-27Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Ceylan, Gürkan; Yavaşcaoğlu, Belgin; Korfalı, Gülsen; Kaya, Fatma Nur; Moğol, Elif Başağan; Türker, Gürkan
2009Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Ceylan, Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009-09-25Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Yavaşcaoğlu, Belgin; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; Uzunalioğlu, Semiha; Güven, Tahir; Yazıcı, Şule; Ocakoğlu, Gökhan
2008-05-28İntravenöz deksmedetomidin premedikasyonunun bupivakain ile uygulanan spinal anestezide duyusal blok süresine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kaya, Fatma Nur; Yavaşcaoğlu, Belgin; Türker, Gürkan; Yıldırım, Arzu; Gurbet, Alp; Moğol, Elif Başağan; Özcan, Berin
2000İsofluran ve propofolün bazı lenfosit subgruplar ve hematolojik parametreler üzerine olan etkilerinin incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Moğol, Elif Başağan; Özcan, Berin; Yavaşcaoğlu, Belgin; Özkalemkaş, Fahir; Göral, Güher; Budak, Ferah
2012Ketamin ve deksmedetomidinin propofol ile ko-indüksiyonunun laringeal maske yerleştirme başarısına etkilerinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Ahun, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-03-30Laparaskopik nefrektomide ağrı kontrolünde transvers abdominis plane (TAP) blok etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesiAltın, Suat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Akesen, Selcan; Yavaşcaoğlu, Belgin
2012Laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda lornoksikam ile lornoksikam-gabapentin kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Orhan, Gültekin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2014-12-22Opere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Bayraktar, Selcan; Yavaşcaoğlu, Belgin; Özyurt, Gürayten
2010Opere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesiYavaşcaoğlu, Belgin; Bayraktar, Selcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-08-25Pediyatrik kaudal anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi: ulusal anket çalışmasıTopal, Ümit Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-9518-541X; 0000-0002-3980-4415; Akesen, Selcan Yerebakan; Yavaşcaoğlu, Belgin
2008-11-13Pediyatrik olgularda bispektral i̇ndeks monitorizasyonun hemodinami, derlenme ve kullanım maliyeti üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; İşçimen, Remzi; Korfalı, Gülsen; Yavaşcaoğlu, Belgin
2011Pregabalinin aksiller blok sonrası postoperatif analjeziye etkisiYavaşcaoğlu, Belgin; Pürcü, Özden Özkurt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2007-11-20Prematüre retinopatili yenidoğanların laser tedavisinde genel anestezi uygulamalarımız: retrospektif değerlendirmeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.; Yavaşcaoğlu, Belgin; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; Yılmaz, Canan; Töre, Gülbin; Ata, Filiz; Yıldız, Meral; Özmen, Ahmet; Köksal, Nilgün
2008Propofol ile deksmedetomidin sedasyonunun aksiller blok uygulaması üzerine olan etkisinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Ata, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.