Browsing by Author Yüksel, Sedat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008ABD okullarında sözde ermeni soykırımının öğretilmesi ve bu konuda yapılmış bir doktora tezinin analiziUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Yüksel, Sedat
2013Evaluation of KPSS (Turkish national teacher examination) results as accountability in teacher educationUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Yüksel, Sedat
2022-04-23Examining prospective teachers' ideological beliefs and preparation for diversity0000-0001-5985-7410; 0000-0001-8760-6694; Açar, Abdullah; Yüksel, Sedat; AAJ-8360-2021; AAJ-8211-2021
2023-01-17Farklı ülkelerde eTwinning uygulamalarının öğretim ilkeleri bağlamında öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesiYüksel, Sedat; Karabıyık, Yusuf; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9371-3450
2016-01-26Fen ve teknoloji dersinde animasyon uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesiYüksel, Sedat; Boyacı, Mestan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2010From Turkish perspective to status of educational sciences and teacher education in university: The background, today and the futureUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Yüksel, Sedat; 15924281600
2016-01-31II. Abdülhamit döneminde öğretmenler için hazırlanmış bir rehber kitap: Hocanın VazifesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Düzbakar, Ömer; Yüksel, Sedat
2019-09-02An investigation of teachers’ stress sources & stress coping stylesYüksel, Sedat; Kaya, Cihan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2014İlkokul 2.sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesiYüksel, Sedat; Bayraktar, Berk; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
2004İlköğretim okullarındaki yabancı dil (İngilizce) öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma konusundaki yeterlilikleriYüksel, Sedat; Uygun, M. Çağla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2007İngilizce öğretiminde dil öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısına etkisiYüksel, Sedat; Aydemir, Umut Vedat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
2011-07-06İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisiYüksel, Sedat; Köroğlu, Ümmügül Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
2006Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki güzel sanatlar liselerinde okutulan piyano dersi öğretim programlarının karşılaştırılmasıYüksel, Sedat; Acemoğlu, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü.
2009-06-15Mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri alanında verilen eğitimin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesiYüksel, Sedat; Şentürk, Emel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2006-11-27Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumlarıYüksel, Sedat; Cebeci, Fatma Bilgin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2020-07-21Mesleki ve teknik liselerde kültür derslerine giren öğretmenlerin iş doyumları: Nitel bir araştırmaYüksel, Sedat; Bahçalı, Funda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2021-02-19Okulöncesi öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde uygulama öğretim elemanı yeterliliklerinin belirlenmesiYüksel, Sedat; Denizhan, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2011The opinions of liberal arts professors about the teacher education system (An example of Uludag University, liberal arts faculty)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü.; Yüksel, Sedat; 15924281600
2015Öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algılarıYüksel, Sedat; Açar, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2018-11-22Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü: Bir olgubilim çalışmasıYüksel, Sedat; Mutluer, Özgül; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.