Browsing by Author Uncu, Gürkan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1997-01-27434 makrozomi olgusunda doğum şekli: Perinatal-maternal morbiditeye etkiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Develioğlu, Osman H.; Macit, Adnan; Kimya, Yalçın
2021Anormal uterin kavite: İnvitro fertilization - embriyo transfer (IVF-ET) sonuçları üzerinde etkisi var mı?Uncu, Gürkan; Koşan, Bahadır; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1996Anticardiolipin antibodies in pregnancy induced hypertensionUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Ozan, Hakan; Küçükerdoğan, İsmail; Cengiz, Candan
2017-11-14Blastosist kalitesinin değerlendirmesinde kantitatif yaklaşımın klinik gebelik başarısına etkisiAta, Barış; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi.; Avcı, Berrin; Kasapoğlu, Işıl; Kuşpınar, Göktan; Sarıbal, Seda; Uncu, Gürkan
2002-09The clinical, metabolic and endocrinologic effects of metformin treatment in polycystic ovarian syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Atakan, Türkan; Develioğlu, Osman; Tüfekçi, Mehpare
2009A comparison of low-dose and high-dose protocols of vaginal misoprostol for second trimester termination of pregnancyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Özerkan, Kemal; Ocakoğlu, Gökhan; Rehimli, S.; Uncu, Gürkan; Develioğlu, Osman H.; AAH-9791-2021; AAH-5180-2021; 6603345841; 15832295800; 25936644900; 6603716169; 6701315440
2004Declines in serum free and bound choline concentrations in humans after three different types of major surgeryUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-1190-6831; 0000-0003-3943-5549; İlçöl, Yeşim Özarda; Uncu, Gürkan; Gören, Suna; Sayan, Erkan; Ulus, İsmail Hakkı; AAI-3551-2021; AAL-8873-2021; D-5340-2015; 35741320500; 6603716169; 7006563257; 6506894833; 7004271086
2019Düşük over rezervi tanılı hastalarda büyüme hormon düzeyleri ve diğer parametrelerle ilişkilerinin araştırılmasıUncu, Gürkan; Düzok, Nergis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2018-01-25Düşük over rezervli hastalarda gnrh antagonist/letrozol stimülasyon protokolünün kullanılmasının intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu siklus sonuçlarına etkisiTürk, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Kasapoğlu, Işıl; Çakır, Cihan; Şen, Esra; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan
2006The effects of different hormone replacement therapy regimens on tear function, intraocular pressure and lens opacityUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı; 0000-0002-5225-4403; 0000-0002-5225-4403; Uncu, Gürkan; Avcı, Remzi; Uncu, Yeşim; Kaymaz, Cafer; Develioğlu, Osman; AAP-9210-2020; D-9597-2016; AAT-3479-2021
2002-09The effects of different hormone replacement treatment regimens on tear function, intraocular pressure and lens opacityUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0002-5225-4403; Uncu, Gürkan; Avcı, Remzi; Kaymaz, Cafer; Uncu, Yeşim; Develioğlu, Osman Haldun; D-9597-2016; 6603716169; 7004838001; 8892370600; 6603750027; 6701315440
2020Endometrioma varlığında düşük over rezervinin PTEN-AKT-FOXO3 gen ekspresyonu ile olan ilişkisiUncu, Gürkan; Şen, Hamza Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2017Endometriozise bağlı infertilite nedeni ile yardımla üreme yöntemi kullanılarak elde edilen gebeliklerde farklı endometriozis fenotiplerine göre prognostik faktörler ve erken gebelik sonuçlarının retrospektif analiziUncu, Gürkan; Aslan, Elif Külahçı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2011Endometriyozis varlığının ve endometriyozis kist eksizyonunun over rezerv belirteçleri üzerine etkisiUncu, Gürkan; Kasapoğlu, Işıl; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2016Erken folı̇küler fazda kısa sürelı̇ oral estradı̇ol kullanımı ı̇le gnrh antagonı̇st sı̇kluslarının programlanmasıUncu, Gürkan; Aslan, Münir Kiper; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2002-02Evaluation of serum creatine kinase in ectopic pregnancy with reference to tubal status and histopathologyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Develioğlu, Osman H.; Askallı, Cenk; Uncu, Gürkan; Şamlı, Billur; Daragenli, Ömer
1994-10-13Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında serum laboratuar ölçümleri ve klinik tablo arasındaki ilişkiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Ozan, Hakan; Cengiz, Candan
1995-11-29Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında tiroid hormonları ve antitiroid antikorlarUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Kimya, Yalçın; Ozan, Hakan; Kadıoğlu, Murat; Daregenli, Ömer
1997-01-27Gebeliğe bağlı hipertansiyonun öngörülmesinde mikroalbuminürinin yeriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Develioğlu, Osman H.; Kolsal, Nedret; Kimya, Yalçın; Esmer, Ahmet
1992Gestasyonel diabetes mellitus tanısında 50 gram glukoz tarama testi, 100 gram oral glukoz tolerans testi ve HbAıc düzeyinin değeriUncu, Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.