Browsing by Author Uncu, Gürkan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1997-01-27434 makrozomi olgusunda doğum şekli: Perinatal-maternal morbiditeye etkiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Develioğlu, Osman H.; Macit, Adnan; Kimya, Yalçın
2018Anatomic and functional outcomes of paramesonephric remnant-supported laparoscopic double-layer peritoneal pull-down vaginoplasty technique in patients with mayer-rokitansky-kuster-hauser syndrome: Uncu modificationAta, Barış; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0002-7558-8166; 0000-0002-9277-7735; Uncu, Gürkan; Özerkan, Kemal; Kasapoğlu, Işıl; Atalay, Mehmet Aral; Orhan, Adnan; Aslan, Kiper; AAT-3479-2021; V-5292-2019; AAH-9694-2021; AAH-9791-2021; AER-7173-2022; 6603716169; 6603345841; 55800494800; 53863297800; 56671094200; 56740498500
2021Anormal uterin kavite: İnvitro fertilization - embriyo transfer (IVF-ET) sonuçları üzerinde etkisi var mı?Uncu, Gürkan; Koşan, Bahadır; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1996Anticardiolipin antibodies in pregnancy induced hypertensionUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Ozan, Hakan; Küçükerdoğan, İsmail; Cengiz, Candan
2017-11-14Blastosist kalitesinin değerlendirmesinde kantitatif yaklaşımın klinik gebelik başarısına etkisiAta, Barış; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi.; Avcı, Berrin; Kasapoğlu, Işıl; Kuşpınar, Göktan; Sarıbal, Seda; Uncu, Gürkan
2023Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında başlanan gebelik kaybı yönetim algoritmasının canlı doğum sonuçları üzerindeki etkisinin araştırılmasıUncu, Gürkan; Mesut, Ömer Çağatay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2002-09The clinical, metabolic and endocrinologic effects of metformin treatment in polycystic ovarian syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Atakan, Türkan; Develioğlu, Osman; Tüfekçi, Mehpare
2009A comparison of low-dose and high-dose protocols of vaginal misoprostol for second trimester termination of pregnancyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Özerkan, Kemal; Ocakoğlu, Gökhan; Rehimli, S.; Uncu, Gürkan; Develioğlu, Osman H.; AAH-9791-2021; AAH-5180-2021; 6603345841; 15832295800; 25936644900; 6603716169; 6701315440
2004Declines in serum free and bound choline concentrations in humans after three different types of major surgeryUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-1190-6831; 0000-0003-3943-5549; İlçöl, Yeşim Özarda; Uncu, Gürkan; Gören, Suna; Sayan, Erkan; Ulus, İsmail Hakkı; AAI-3551-2021; AAL-8873-2021; D-5340-2015; 35741320500; 6603716169; 7006563257; 6506894833; 7004271086
2017-10-09Detrimental effects of endometriosis on oocyte morphology in intracytoplasmic sperm injection cycles: A retrospective cohort studyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0338-8368; 0000-0001-5637-2741; Kasapoğlu, Işıl; Kuşpınar, Gökhan; Sarıbal, Seda; Türk, Pınar; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan; AAH-5119-2021; AAT-3479-2021; ABE-6685-2020; HTQ-5866-2023; 55800494800; 57200388474; 56741562000; 57200393116; 6603017388; 6603716169
2017-07Does kisspeptin/kisspeptin reseptor system has an local direct effect on oocyte maturation and fertilization?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü.; 0000-0002-0338-8368; Avcı, Berrin; Kuşpınar, Göktan; Kasapoğlu, Işıl; Sarıbal, Seda; Uncu, Gürkan; ABE-6685-2020; CXJ-7203-2022; AAH-5119-2021; HTQ-5866-2023; FTW-2214-2022; AAT-3479-2021
2017-04-08Does pituitary suppression affect live birth rate in women with congenital hypogonadotrophic hypogonadism undergoing intra-cytoplasmic sperm injection? A multicenter cohort studyMümüşoğlu, Sezcan; Ata, Barış; Turan, Volkan; Demir, Berfu; Kahyaoğlu, İnci; Ata, Ayşe Seyhan; Yılmaz, Bülent; Yakın, Kayhan; Bozdağ, Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9277-7735; Aslan, Kiper; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan; AAH-9694-2021; ABE-6685-2020; AER-7173-2022; AAT-3479-2021; 56740498500; 6603017388; 6603716169
2019Düşük over rezervi tanılı hastalarda büyüme hormon düzeyleri ve diğer parametrelerle ilişkilerinin araştırılmasıUncu, Gürkan; Düzok, Nergis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2018-01-25Düşük over rezervli hastalarda gnrh antagonist/letrozol stimülasyon protokolünün kullanılmasının intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu siklus sonuçlarına etkisiTürk, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Kasapoğlu, Işıl; Çakır, Cihan; Şen, Esra; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan
2016-10-19The effect of blastocyst morphology and quantitative parameters of embryo on the clinical outcomesAta, Barış; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/Tüp Bebek Merkezi.; 0000-0002-0338-8368; Sarıbal, Seda; Kuşpınar, Göktan; Yalım, Y.; Uncu, Gürkan; Avcı, Berrin; FTW-2214-2022; AAH-5119-2021; EGB-6824-2022; AAT-3479-2021; ABE-6685-2020; HTQ-5866-2023
2006The effects of different hormone replacement therapy regimens on tear function, intraocular pressure and lens opacityUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı; 0000-0002-5225-4403; 0000-0002-5225-4403; Uncu, Gürkan; Avcı, Remzi; Uncu, Yeşim; Kaymaz, Cafer; Develioğlu, Osman; AAP-9210-2020; D-9597-2016; AAT-3479-2021
2002-09The effects of different hormone replacement treatment regimens on tear function, intraocular pressure and lens opacityUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0002-5225-4403; Uncu, Gürkan; Avcı, Remzi; Kaymaz, Cafer; Uncu, Yeşim; Develioğlu, Osman Haldun; D-9597-2016; 6603716169; 7004838001; 8892370600; 6603750027; 6701315440
2017-07Endometrioma related reduced ovarian reserve: Preliminary results of the ERROR studyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0002-9800-256X; 0000-0002-7558-8166; Kasapoğlu, Işıl; Orhan, Adnan; Uyanıklar, Özlem Özgün; Uncu, Gürkan; GXG-7943-2022; V-5292-2019; AAT-3479-2021
2020Endometrioma varlığında düşük over rezervinin PTEN-AKT-FOXO3 gen ekspresyonu ile olan ilişkisiUncu, Gürkan; Şen, Hamza Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2017Endometriozise bağlı infertilite nedeni ile yardımla üreme yöntemi kullanılarak elde edilen gebeliklerde farklı endometriozis fenotiplerine göre prognostik faktörler ve erken gebelik sonuçlarının retrospektif analiziUncu, Gürkan; Aslan, Elif Külahçı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.