Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Alkol bazlı el antiseptiklerinin ulusal/uluslararası standartlar ile in vivo ve in vitro değerlendirilmesiÖzakın, Cüneyt; Topaç, Tuncay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2014Candida türlerinin tanımlanmasında iki farklı isitemin karşılaştırılmasıEner, Beyza; Gayıbov, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2012-02-24Diyabetik ayak gelişmiş olgularda amputasyon gerekliliğini belirleyen faktörlerin retrospektif olarak incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Durgun, Onur; Durgun, Ayla Gökmen; Ersoy, Canan Özyardımcı; Almacıoğlu, Serdar; Karadayı, Derya; Özkaya, Güven; Aydın, Taner; Özakın, Cüneyt
2011Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonlarının tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (PCR) yeriGöral, Güher; Geçgel, Sanem Karadağ; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2014Hasta örneklerinden izole edilen aspergillus fumigatus suşlarında azol direncinin saptanmasıEner, Beyza; Özmerdiven, Gülşah Ece; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2012-09-20Kandan izole edilen enterokok suşlarında linezolid ve daptomisin duyarlılığının tedavi seçeneğinde yer alan diğer antibiyotikler ile birlikte değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Cilo, Burcu Dalyan; Geçgel, Saliha Sanem; Kazak, Esra; Sınırtaş, Melda; Özakın, Cüneyt
2017Metisilin dirençli staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae ve escherichia coli suşlarında seftarolin fosamile duyarlılığın irdelenmesiÖzakın, Cüneyt; Efe, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2016Mycobacterium tuberculosis suşlarında anti-tüberkülo ilaçlara direncin moleküler yöntemlerle araştırılmasıÖzakın, Cüneyt; Sağlam, Sezcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2013Non-fermentatif gram negatif bakterilerde metallo-beta-laktamaz varlığının fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılmasıGöral, Güher; Dinç, Fatma Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2011Salmonella serotiplerinin konvansiyonel ve moleküler yöntemler ile belirlenmesiÖzakın, Cüneyt; Cilo, Burcu Dalyan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2017-10-06Sarkoidoz şüphesi olan olgularda EBUS-TBİA tanı değeri: retrospektif olgu serisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Çetinoğlu, Ezgi Demirdöğen; Ursavaş, Ahmet; Güçlü, Özge Aydın; Coşkun, Funda; Dilektaşlı, Aslı Görek; Yerci, Ömer; Özakın, Cüneyt; Karadağ, Mehmet
2013Sepsis tanısında kan kültürü ve multipleks real time PCR'ın tanısal performansıAkalın, E. Halis; Dinç, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2011Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin antifungal duyarlılıklarının belirlenmesiEner, Beyza; Ozkan, Özdemir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.