Browsing by Author Taneli, Suna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
199610-14 yaş çocuklarında semptom tarama ve agresyon faktörünün saptanmasıTaneli, Suna; Özdemir, Mehtap; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1990Affektif bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Emil, Nazan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1998Bursa ilinde 9-15 yaş arasındaki bir örneklem grubunda çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluğun epidemiyolojik ve fenomenolojik özellikleriTaneli, Suna; Güvendeğer, Neslim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı/Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı.
1998Bursa ilinde bir ilkokul örnekleminde dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu sıklığı ve ilgili sosyodemografik özelliklerTaneli, Suna; Albayrak, E. Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı/Çoçuk Psikiyatrisi Bilim Dalı.
2001-02-16Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran hastalarla sağlıklı çocuklarda depresyon ve kaygı ilişkisiTaneli, Suna; Zanbak, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1998Çocuk ruh sağlığı hakkında eğitim almak isteyen ebeveynler ile çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinin tutumlarının karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Ağaçe, Kazım; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2002Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliğine başvuran anksiyete ve/veya depresyon skalaları yüksek çocuk ve ergenlerdeki komorbiditeTaneli, Suna; Atabek, Mehmet Süleyman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı/Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bilim Dalı.
2005Depresyon ve anksiyete tanısı almış çocuklar ile kontrol grubunun anne-babalarının bağlanma stillerine göre evlilik uyumlarının incelenmesiTaneli, Suna; Yıldız, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1988Farklı sosyo-ekonomik ve cinsiyet gruplarındaki üniversite öğrencilerinin engellenme karşısında geliştirdikleri agressif tepkilerinin rosenzweig picture-frustration testi ile incelenmesi ve grupların agresyon yön ve türü bakımından karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Ürküt, Gülhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1989Huzurevinde yaşayan yaşlıların agresyon ve depresyon düzeylerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Ergene, Emel; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2009-09Impact of psychiatric comorbidity on quality of life in adolescents with epileptic disorderUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Nörolojisi.; Beyoğlu, E.; Taneli, Yeşim; Özdemir, Özlem; Okan, Mehmet Sait; Taneli, Suna
2004-11-01İntihar girişiminde bulunmuş olan çocuk ve ergenlerde stresle başa çıkma biçimiTaneli, Suna; Afyonkale, Necla; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1981İntihar ve intihar girişimleriBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.; Taneli, Suna
1988Kelly'nin kişilik yapılanım teorisinden yararlanarak obsessif kompülsif davranış gösteren hastaların düşünce yapısının incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Güner, Olcay; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1990Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleriTaneli, Suna; Şeker, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1995Obsesif kompulsif bozukluğun Uludağ Üniversitesi öğrencileri arasında görülme sıklığı ve bu kişilerde benlik imajıTaneli, Suna; Erdoğan, Ayşegül Sabunci; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleriTaneli, Suna; Kireççi, Yalçın; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Ergun, Şebnem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesiTaneli, Suna; Erden, Gülsen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1988Schizophrenia and schizophrenia-like psychotic epilepsy: An electrophysiological-biochemical correlationÖzaşkınlı, Suha; Karakılıç, İlknur Demir; Karaaslan, Ferdi; Pektoylan, T.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Taneli, Bilgen; Taneli, Suna; 6603520984; 6507993732